torsdag 11. mars 2021

Årsmøte 25. mars 2021

Illustrasjon: Tippawan Sookruay
Årsmøte i Forskerforbundets lokallag ved Høgskulen på Vestlandet 

Dato og klokkeslett: 25. mars 2021 kl. 13.00-15.00 

Årsmøtet er på Zoom og det vil dermed ikkje bli påmelding. Se epost fra lokallagsleiar for link til Zoom.

Dagsaktuelle saker i Forskerforbundet v/Guro Elisabet Lind 

DAGSORDEN: 

1. godkjenning av innkalling
2. godkjenning av dagsorden
3. valg av møteleder
4. valg av to personer for signering av protokoll
5. godkjenning av årsmelding 01.05.20-25.03.21
6. godkjenning av regnskap 2020
7. godkjenning av budsjett 2021
8. godkjenning av lokallagsvedtekter
9. godkjenning av arbeidsprogram
10.valg av lokallagsstyre
11. valg av valgkomité
12. øvrige innmeldte saker
    a. Presentasjon av retningslinjer for lokallaget 

Saker frå medlemmane: saker må være lokallagsstyre i hende seinast fredag 12. Mars.

tirsdag 23. februar 2021

Hvordan få høyere lønn?

Forskerforbundet hadde nylig et seminar for alle medlemmene om hvordan den enkelte kan påvirke sin lønn. Her gir Andreas Christensen, fra Forskerforbundet sentralt, noen nyttige tips:

onsdag 17. februar 2021

Veileder for Utforming av et 2.5.3-krav

Forskerforbundet har laget en veileder for Utforming av et 2.5.3-krav ved HVL

Etter Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 (tidligere 2.3.4) er det anledning til å fremme krav om endring av stillingskode og/eller lønnsplassering.

Et 2.5.3 krav må begrunnes i «vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av arbeidstakerens lønn. Dette innebærer at en må sammenligne arbeidstakerens arbeid og ansvar på kravtidspunktet med det arbeid og ansvar vedkommende hadde på det tidspunktet lønnen sist ble vurdert». De nye arbeidsoppgavene det her er snakk om må ligger på et høyere kvalitativt nivå enn tidligere. Et 2.5.3 krav vil derfor ikke gjelde nye oppgaver som vil være en naturlig del av jobbens utvikling.

mandag 15. februar 2021

Tallene etter lønnsoppgjøret i fjor opprører

Opprinnelig illustrasjon: Vectors Market
Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at ansatte i private bedrifter har fått mye større lønnsvekst i fjor enn Unios medlemmer i offentlig sektor. I 2020- oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer knyttet til pandemien. Ramma for frontfaget ble beregnet til 1,7 prosent.

– Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Slik det ser ut nå har de ansatte i offentlig sektor vært lojale til den ekstremt nøysomme rammen, men det har ikke privat sektor. Så mens industrien ser ut til å ende på en lønnsøkning på godt over 2 prosent, og varehandel og finansnæringen ender på over 3 prosent, vil offentlig sektor trolig ende på en lønnsøkning rundt 1,7 prosent.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har disse tallene i sin foreløpige rapport.
  • Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er foreløpig beregnet til 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
  • Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 2¼ prosent.
  • Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 i Virke-bedrifter i varehandelen er foreløpig beregnet til 3½ prosent.
  • I finanstjenester er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 3¼ prosent.
  • I Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten anslått til 1¾ prosent og i helseforetakene også til 1¾ prosent.
  • For ansatte i staten er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 1,8 prosent.
  • For ansatte i kommunene er årslønnsveksten ennå ikke beregnet.

Her er hele TBU-rapporten

mandag 1. februar 2021

Profesjonene og bærekraftsmålene

Unios arrangement for dag null på den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen – 2021 SDG Conference Bergen.

Tid: onsdag 10. februar 2021 kl. 15.30–16.45

Digitalt arrangement i regi av Unio, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet. Presentasjon av foreløpige forskningsfunn av Fafo-forskere med påfølgende innlegg og debatt med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og Unio-forbund.

Meld deg på her

Med forbehold om endringer.

Den fjerde nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) avholdes 10.–12. februar 2021. Her møter universitets- og høyskolesektoren i Norge beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal jobbe med bærekraftsmålene.

onsdag 20. januar 2021

Pensjon for framtida – seminarer

Foto: pxhere
Forskerforbundet inviterer til halvdags- Teamsseminar for alle medlemmar om pensjon av og med Alexandra Plahte. Se epost fra lokallgsleder Gjert Anders Askevold for link til møtet.Merk ulike datoer for medlemmer født før og 1. januar 1963. Møte for de født før 1963 blir den 10. februar, mens møtet for de født i 1963 eller senere blir den 11. februar

10. februar  2021  – For medlemmer født før 1963
Oppstart 09.00 avsluttast om lag 12.30

11. februar  2021  – Medlemmer født i 1963 eller senere
Oppstart 09.00 avsluttast om lag 12.30

tirsdag 15. desember 2020

Julehilsen

En julehilsen til medlemmer og tillitsvalgte fra leder Guro Elisabeth Lind og nestleder Kristin Dæhli.


torsdag 3. desember 2020

Forslag om aldersgrense 72 år i staten

Foto: Palmer, Alfred T
Regjeringen foreslår å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. 

– Det er nødvendig at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten. Vi vet også at mange eldre ønsker å jobbe lenger enn de har mulighet til i dag, og ved å heve aldersgrensen til 72 år vil flere få denne muligheten, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Les høringsnotatet her. Høringsfristen er 28.februar 2021.

mandag 16. november 2020

Høringsuttalelse – HVLs nye retningslinjer og politikk for immaterielle rettigheter

Illustrasjon: Gerd Altmann
Forskerforbundet ved HVL har gitt innspill til HVLs nye retningslinjer og politikk for sikring og forvaltning av Immaterielle rettigheter, Fysisk materiale og Resultater.

Forskerforbundet ved HVL er positiv til at regelverket for oppfinnelser som er omfattet av arbeidstakeroppfinnelsesloven tydeliggjøres og bidrar til å sikre en rimelig fordeling mellom oppfinner, fagmiljø og institusjon. De prosedyrer som beskrives i retningslinjene for prosess i disse sakene synes i utgangspunktet ut å være adekvate. 

Samtidig er det utfordrende at man i forslaget til IPR-politikken i tilnærmingen ikke skiller tilstrekkelig mellom resultater som omfattes av arbeidstakeroppfinnerloven og andre lovkilder – for eksempel åndsverkloven. 

Forskerforbundet mener derfor at teksten i Politikk for sikring og forvaltning av Immaterielle rettigheter (IPR) og Fysisk materiale og Resultater generert ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) som ligger til grunn for utarbeiding av retningslinjer må bearbeides på vesentlige områder, og deretter reformulerer retningslinjene ut fra revidert politikk dokument. 

Les uttalelsen.

onsdag 4. november 2020

HVLs forvaltning av Immaterielle rettigheter

Foto: pexels
Forskerforbundet er engasjert i denne problemstillingen både lokalt og sentralt. Forskerforbundet HVL kommer til å levere inn en høringsuttalelse når dette skal opp på virksomhetsnivå. Forskerforbundet har kritiske merknader til høringsforslaget og oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg og delta i høringsrunden.

Nedenfor noen ressurser som gir en god innføring i problematikken og Forskerforbundet sitt syn i spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter.

Informasjon fra Forskerforbundet