mandag 19. november 2018

Plan-S på høring

Debatten har rast etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø tidligere i høst varslet at Norge ville tilslutte seg Plan S, EU-initiativet som skal sikre åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 1.1.2020.

Forskerforbundet var blant dem som var kritiske til planen, og tok tidlig til orde for at Plan S måtte på åpen høring. Nå har Forskerforbundet fått gjennomslag for sitt krav.

– Dette er en klok avgjørelse av Forskningsrådet. Plan S er en kompleks plan som vil ha store konsekvenser for norske forskere og forskningsinstitusjoner. En høringsrunde vil belyse disse konsekvensene bedre, og få fram hvike endringer som er nødvendige for å sikre åpen tilgang til forskning på en god måte, sier Aaslestad.

Aaslestad understreker at målet om åpen tilgang til forskning er viktig, men at overgangen må skje på en måte som sikrer forskernes rettigheter og akademiske frihet.

Plan S: 10 prinsipper
 • Artikler skal publiseres åpent, helst under Creative Commons-lisens CC BY
 • Finansieringskildene tar felles ansvar for kvalitetssikring
 • Finansieringskildene skal gi insentiver for å etablere Open Access-tidsskrifter av høy kvalitet
 • Publiseringskostnader dekkes av finansieringskildene/institusjonene, ikke forskerne selv
 • Begrensninger på publiseringskostnader for Open Access-tidsskrifter
 • Samarbeid mellom institusjoner for å sikre transparens
 • Publikasjoner i bokform omfattes også, men ikke av tidsfristen 1. januar 2020
 • Anerkjennelse av viktigheten av åpne arkiver
 • Hybrid-publisering er ikke i tråd med Plan S-prinsippene
 • Finansieringskildene skal følge opp og kan innføre sanksjoner mot brudd på prinsippene
Kilde: Scienceeurope.org

onsdag 19. september 2018

Krev din lønn

Investment Growth
FF-TAP hadde 17-18 september samling på Bekkjarvik med fokus på krav til årets lønnsoppgjør.
I og med at de aller fleste organisert i FF-TAP er i «spenn» er eneste mulighet til lønnsøkning, ut over generelt tillegg, gjennom de lokale lønnsforhandlingene.

Individuelle tillegg er basert på hvordan man, ut fra de oppgavene som er lagt til stillingen, blir vurdert etter de lønnspolitiske retningslinjer. Kravskjema skal derfor gi Forskerforbundet innsikt i
hvordan du mener å ha levert innenfor de lønnspolitiske retningslinjer siden sist lønnsoppgjør.

FF-TAP vil motta mange krav. Det er derfor viktig at det er lett å lese og hente ut informasjon fra ditt krav.

Lønnsoppgjøret 2018 (presentasjon)

Lønnsforhandlinger og lønnskrav (presentasjon)

Nyhetsbrev FF-TAp, HVL, Høst 2018

tirsdag 11. september 2018

Forskningspolitisk seminar 13.11.2018

Norske forskere publiserer mer og raskere enn noen gang, men er det veien til forskningen som forandrer verden?

Er det rom for kvalitet, kreativitet og risiko i norsk forskning? 

Vi ønsker velkommen til vårt tradisjonsrike forskningspolitiske seminar tirsdag 13. november på Plaza Hotel i Oslo.
En ny langtidsplan skal legge grunnlaget for forskning som kan løse de store samfunnsutfordringene og skape fremtidens arbeidsplasser. Men er vi egentlig rigget for denne oppgaven? Er det nok rom for kreativitet, langsiktighet og risiko i norsk forskning? Tenker vi stort nok og tør vi nok?
Blant innlederne er
 • Professor Sheila Slaughter, University of Georgia
 • Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister (V)
 • Mike Jennings, European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 • Professor Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo
 • John-Arne Røttingen, adm. direktør i Forskningsrådet.
På årets seminar vil vi også dele ut Hjernekraftprisen for 2018.

tirsdag 24. juli 2018

Åpne kontorlandskap reduserer muntlige samtaler

Det heter seg at moderne arbeidsplasser designes for å gjøre det lettere å kommunisere. Men forskning viser at åpne løsniger reduserer ansikt-til-ansikt-interaksjon - akkurat det motsatte av det som var hensikten.

onsdag 20. juni 2018

Kommende seminarer Forskerforbundet


Når
Kven
Innhald
Kvar
Haust 18
Alle i klubb TAP 
Kulturbygging TAP
Agder (?)
13.-16. sept.
Lokallagsstyre
Styreseminar
Svalbard (?)
Ultimo sept.
Alle i lokallaget
Søknad til HTA 2.5.1
Sogndal og Skype
Okt. 18
Alle i klubb FIN/FØS
Kulturbygging FIN/FØS
Vestlandet
Okt. 18
Alle i klubb FLKI
Kulturbygging FLKI
Vestlandet
Okt.-Nov. 18
Alle i klubb FHS
Kulturbygging FHS
Vestlandet
Nov. 18
Stipendiatar ved HVL
Stipendiatseminar
Bergen og Skype

TAP = Teknisk administrativt personale
FIN = Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
FHS = Fakultet for helse- og sosialvitskap
FLKI = Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
FØS = Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

mandag 18. juni 2018

Ikke noe pålegg om ABA fra departementet

- Når du har konsentrasjonsarbeid må du ha egen kontorplass. Det er rart hvor lite staten tar det innover seg, sier leder Petter Aaslestad i Forskerforbundet til Universitetsavisa.
Departementet har IKKE lagt noen føringer med tanke på hvordan de ansattes arbeidsplasser skal utformes, jmf en artikkel i Dag og Tid nr. 24, 15.-21. juni. (krever abonnement)

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey skriver følgende til avisen:

"Arealnorma er fleksibel og skal møte ulike funksjonar. Derfor står det ingen ting i rundskrivet eller instruksen om kva arbeidsformer som skal nyttast, eller korleis kontora skal utformast."

Chaffey mener at normen på 23 kvadratmeter per ansatt ikke utelukker løsninger med cellekontor.

"Du legg inn ein føresetnad om opne kontorløysingar i ditt spørsmål. Kontorutforming tok vi ikkje stilling til når vi fastsette arealnorma, anna enn at det i konkrete prosjekt skal grunngjevast dersom det er behov for å gå utover norma."


Rundt seks kvadratmeter til cellekontor og dermed rundt 17 til andre formål er dermed en mulig løsning innenfor normen.

Det er samtidig støtte å hente fra andre statsansatte: "Rundt 2500 medlemmer i departementets fagforeninger har signert et opprop som blant annet krever faste plasser." Oppropet inneholder følgende krav:

 • Faste plasser til alle ansatte, 
 • ingen underdekning eller «clean desk»
 • Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid.  
 • Øke arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt, for å sikre nok areal til både faste plasser til alle og nødvendige fellesarealer.  

– Vi trenger en ny debatt om valgt eller ansatt rektor

– Jeg tok feil. Vi trenger en ny debatt om valgt eller ansatt rektor, skriver professor Ragnar Audunson ved OsloMeti et debattinnlegg i Khrono.

Jeg var medlem av høgskolestyret i perioden 2011 – 2015. Som styremedlem valgt av de faglig tilsatte, argumenterte jeg for ansatt i stedet for valgt rektor og jeg tilhørte flertallet som på styremøtet i desember 2014 vedtok å gå inn for ansatt rektor.

Nå, etter snart tre års erfaring med ansatt rektorat, må jeg dessverre erkjenne at jeg tok feil. Den styrkingen av fagligheten i ledelsen av universitetet vårt som jeg trodde en ansatt rektor ville føre til, har ikke skjedd. Den reduksjonen i demokrati som mine meningsmotstandere for fire år siden mente et system med ansatt rektor ville lede til, ser dessverre ut til å ha materialisert seg.

torsdag 14. juni 2018

Vil ha grundig evaluering av strukturreformen

Khrono.no skriver at rektorer på fusjonerte universiteter og høgskoler mener det er svært viktig at departementet får satt fart på arbeidet med å evaluere hele strukturreformen.

Allerede i august 2016 etterlyste leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, en plan fra daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for en evaluering av strukturreformen. Signalene så langt fra Isaksen hadde vært at man ikke var så opptatt å evaluere reformen.

— Det er ikke planlagt noen evaluering av reformen i form av ekstern forskningsoppdragsevaluering. Vi har heller ikke knyttet noe følgeforskning til denne reformen, sa Isaksen til Khrono i august 2016.

Men etter at Aaslestad etterlyste Isaksen plan for evaluering kom det nye toner fra statsråden snaue to uker senere. Reformen skal evalueres, men man skulle vente med oppstart til 2017, var budskapet da.

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) uttrykte i desember 2017 bekymring for at det ikke var satt igang noen evaluering, mens statssekretær Bjørn Haugstad svarte med å bedyre at evaluering skal det bli, med oppstart en gang i 2018.

På NTNU bestemte de seg tidlig for å etablere følgeforskning på hele organisasjonen i etterkant av gigantfusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Første delrapport fra NIFU ble lagt fram 1.september 2016. I 2017 ble design på casestudier utviklet og spørreundersøkelse til vitenskapelig ansatte forberedt.

Via Khrono kan vi også lese at HVL nettopp engasjert NIFU

For sin egen del tror rektor Rokne at det fortsatt er ulike oppfatninger av fusjonen blant de ansatte, men at fagmiljøene i større grad merker at de er større og sterkere og har mer å spille på enn man hadde tidligere.

For egen regning er det fristende å legge til at dette sies samtidig med at en rekke fag ved HVL nå får høre om dramatiske reduksjoner i tildelt timetall til undervisningen – dog uten at endelige tall er kommet på bordet, noen uker før de fleste går ut i ferie. Dette er neppe helt kompatibelt med "større og sterkere" fagmiljøer.

Les hele saken: Fusjonsrektorer vil ha grundig evaluering av strukturreformen

OU-seminar om kulturbygging

OU-seminaret i Balestrand hadde kulturbygging som tema.

Blant det som ble diskutert var hvordan vi øke samhold gjennom fysiske møter, også på tvers av campus. Videre en mer systematisk tilnærming til møte med nye ansatte.

Medlemmene liker eposter med informasjon, som bør være bearbeidet av klubbstyret, så man vet hva man skal forholde seg til. Det oppfordres til å lenke til ff-hvl sidene så disse brukes.

Medlemmene er veldig opptatt om det er faktorer inn i ressursfordelingene. Medlemmene er unisont enige om at høgskolektorer får alt for lite FoU-tid. Spesielt med tanke på at man har universitetsambisjoner.

Les mer og se alle presentasjonene fra seminaret.