torsdag 20. januar 2022

— Det viktigste er å være tilgjengelig

Hovedtillitsvalgt ved HVL, Gjert Anders Askevold, kommer med en klar oppfordring til medlemmene i Forskerforbundet ved HVL: Ta kontakt dersom det er noe du lurer på. Forskerforbundet er her for å hjelpe deg i din hverdag,

Se også oversikten over medlemmer i klubbstyrene ved fakultetene.

tirsdag 4. januar 2022

– Norge har nok av gamle universitet

Foto: Eivind Senneset / CC BY-SA 4.0
Rektor Gunnar Yttri er intervjuet om universitetsplanene i Forskerforum.

Høgskolen på Vestlandet planlegger å bli noe nytt, men måles likevel på forskning, doktorgrader og professorer. Målet ligger fast, vi skal søke seint i 2022 eller tidlig i 2023. Det er ikke så nøye. Slik vi jobber med både utdanning og forskning, er vi allerede et universitet, med grunnutdanninger og fem doktorgrader. Vi har alle kjennetegnene til et godt universitet, men jobber med å nå Nokuts mål.

– Jeg tror vi er veldig selvtrygge på relevans og at vi representerer forskning og utdanning som samfunnet trenger. Det gjelder i alle våre fagmiljø. Der må vi heller passe oss så vi ikke blir for arrogante. Studentene og forskningen vår er ettertraktet, men sammenlignet med de eldste universitetenes tradisjoner så kan det hende at en kjenner seg mindreverdig på en del felt. De representerer noe annet, men få hos oss tenker at dét er sporet vi skal følge. Norge har nok av gamle universitet. Noe kan vi lære av dem, noe vil vi ikke ha.

– Finnes det noen høyskolekvaliteter, som ikke universiteter har?

– Ja, det vi har med oss som høyskole er å være særlig gode på å være tett på studenter og praksisfeltet. Så har vi også en særlig tradisjon for å ha høy gjennomstrømming. Studenter som begynner hos oss, kommer ut med en utdannelse. Vi dyrker dette videre, hvis du kaller det høyskolekvaliteter. Vi er en ny type universitet, men med de samme studentgruppene og i all hovedsak de samme ansatte. Nøkkelen er å gi mer kvalitet, med sterkere og mer forskningsrike – ikke forskningstunge – fagmiljø. Dette må være en styrke for utdanningene som rekrutterer til yrkeslivet. Det er en del av høyskoletradisjonen, men med et universitets vitenskapelige ambisjon.

mandag 13. desember 2021

God jul og godt nytt år


Julehilsen med Krampus som jager etter koronaen. Med det et lite nikk til en gammel mellomeuropeisk tradisjon med såkalte Krampuskarten, førjulskort med bilde av skikkelsen Krampus.

Krampus knyttes til Sankt Nikolas, forløperen for den moderne julenissen.

tirsdag 7. desember 2021

Bruker mer tid på undervisning, mindre til forskning

Bildet har muligens noe lav relevans, men her foregår i alle fall undervisning i fullt mon.
De fleste, både i administrasjon og vitenskapelig tilsatte, kjenner seg nok igjen at koronatiden har ført til at mange oppgaver knyttet til undersigning krever mer tid. Nå bekrefter Nokut dette gjennom Underviserundersøkelsen for 2021

Denne undersøkelsen gjelder først og fremst tidsbruk blant vitenskapelig tilsatte, men det er all grunn til å tro at en vil finne tilsvarende endringer i arbeidsomfang, også blant administrativt tilsatte.

Undersøkelsen viser at vitenskapelige ansatte brukte mer tid på undervisning, og mindre tid på forskning, i koronaåret 2020/21 enn for fire år siden. Dette samsvarer med funnene i Forskerforbundets koronaundersøkelse.

– Underviserne har tatt stort ansvar og sikret studentene et godt undervisningstilbud i en krevende situasjon. Dessverre har det gått på bekostning av forskningen, som mange steder er satt på vent. I tillegg har mange lagt ned et betydelig merarbeid, som ikke har blitt kompensert. Denne situasjonen er ikke bærekraftig over tid. Vi er nødt til å finne en balanse som sikrer de vitenskapelig ansatte muligheten til å ivareta alle sine kjerneoppgaver på en god måte, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

tirsdag 23. november 2021

Seminar: Forsker 2021

Forskerforbundet arrangerte forskningspolitisk seminar 9. november. Her finner du Forskerforbundets Forskermelding, samt en kortversjon med seks hovedutfordringer. I tillegg presenterte NIFU funn fra prosjektet «Hvordan ser en forskerkarriere ut i 2021?».

Under seminaret var det også utdeling av Hjernekraftprisen.

tirsdag 28. september 2021

Vil stoppe forskrift om egenbetaling

Foto: KaVass
Et forslag til ny forskrift om egenbetaling var på høringsfristen i vår. Departementet kommer nå med den nye forskriften, kun få uker før en ny regjering er på plass. De partiene som nå har flertall var imot forskriften i sin nåværende form.

Leder i Forskerforbundet, Guro Lind, er bekymra for konsekvensene av den nye forskriften som nå er vedtatt, hvis den ikke blir stoppet.

— Vi ser her at man kan risikere på fleksible utdanninger at noen kjøpers eg plass, mens andre må kjempe seg inn gjennom karakterer eller andre opptakskrav. Dette er ikke rettferdig og etter vårt syn et lite bærekraftig system, sier Lind til Khrono.

Lind trekker også fram at man kan se konturene av en utvikling der rike arbeidsgivere i større og større grad kan legge premissene for hvilke utdanningstilbud universiteter og høgskoler legger opp til, og at dette igjen også vil påvirke forskningen.

Kilde: Khrono

mandag 6. september 2021

Lønnsstatistikk over tilsette ved HVL august 2021

Originalbilde: mohamed hassan / 1170 snímky

Her finner du en Lønnsstatistikk over tilsette ved HVL, per august 2021.

I dokumentet finner du statistikken i firehovedbolkar:

  1. Totaloversikt
  2. Fakultetsvis oversikt
  3. Sammenligning mellom nærregioner
  4. Sammenligning mellom kjønn

Vi minner om at medlemmer kan sende inn sine lønnskrav til lokale lønnsforhandlinger. Krav sendes på eget skjema til din klubbleder. Se epost fra lokallagsleder med vegdlagt skjema.

Se også presentasjonen fra Forskerforbundets seminar om hvordan den enkelte kan påvirke sin lønn.

Merk søknadsfrist 10. september.

torsdag 24. juni 2021

Vi er her for deg!

Vurderer du å melde deg inn i en fagorganisasjon?

Dette kan Forskerforbundet gjøre for deg som medlem.

Vi er her for deg!

onsdag 23. juni 2021

Hjernekraftprisen 2021

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2021». Vær med å bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer ved å sende inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid! 

Frist for innsending er 3. september 2021. 

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet, både lokalt, nasjonalt og globalt. 

tirsdag 8. juni 2021

Forskerforbundet for mangfald

Foto: Tim
Forskerforbundet er her for deg.

Vi inkluderar og jobbar for at mangfaldet skal bløme ved HVL.

Happy Pride month!