torsdag 6. oktober 2022

Medlemsseminar – Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar (ABW) og profesjonsuniversitetet

Foto: fzzxs
Forskerforbundet sitt lokallag ved HVL inviterer medlemer til lunsj til lunsj seminar den 1. til 2. november. Tema kontor: hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar og profesjonsuniversitetet. 

Seminar er og ein mulighet for å bli kjent med dine tillitsvalgte og andre medlemmer på tvers av institusjonen! Vi har fått eit interessant lag av innleiarar til diskusjonen, både frå HVL og forskaren Knut Inge Fostervold som blant anna har forska på kontorløysingar og helse. 

Velkommen til faglege seminar, gode diskusjonar og fellesskap.

lørdag 10. september 2022

Seminarer om å skrive lønnskrav

Originalbilde: mohamed hassan / 1170 snímky
Det arrangeres lokale søknadsskrivingsseminar 20. og 21. september. Begge begynner to klokka 13.30 og varer frem til 15.30.

Se epost av 6. september fra lokallagsleder Gjert Anders Askevold for link til påmeldingsskjema.

De som melder seg på seminarene kan også melde seg på til felles middag samme dag. Middagene arrangeres den 22. september, ned unntak av Stord, den 21. september.


Forskerforbundet sentralt arrangerer også et webinar på engelsk og norsk: 19. september
Søknadsfrist for å sende inn lønnskrav via FF-HVL: mandag 26. september.

onsdag 24. august 2022

Tøffere konkurranse om forskningsmidler

Illustrasjon: Jon Hoem / Dall-e
Under Arendalsuka påpekte statssekretær Oddmund Hoel at det har vært vanskelig å nå gjennom i konkurransen hos Forskningsrådet tidligere. Nå kan det bli enda vanskeligere.

Forskningsrådet har brukt mer penger enn de har, og for å hente inn overforbruket, har det nye styret besluttet at det ikke skal deles ut midler til fri forskning (Fripro) i 2023, og at noen av utlysningene må justeres ned i en midlertidig periode.

torsdag 18. august 2022

Hvordan formulere lønnskrav

Illustrasjon: Jon Hoem / Dall-e

Det er snart tid for lokale lønnsforhandlinger. Les om lokale lønnsforhandlinger og hvordan du kan gå fram for å få høyere lønn. 

For Unios medlemmer i staten vil det i år foregå litt annerledes siden hele lønnspotten skal fordeles lokalt på arbeidsplassen. Det er dermed opp til arbeidsgiver og fagforeningene å bli enige om hvor mye som skal fordeles likt til alle, om en enkelt stillingsgruppe fortjener en ekstra påskjønnelse, eller om enkeltansatte skal få mer i lønn.

Så hvordan går man fram hvis man ønsker høyere lønn?
Skryt
Erik Dahlgren, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Oslomet, ber folk se tilbake på sin egen innsats de siste par årene. Det holder ikke å bare gjøre en god jobb, innsatsen må ha vært ekstra god, og det må ha betydd noe for arbeidsgiver.

– Jeg tenker at det er viktig å få med seg det som er litt spesielt, tipser Dahlgren.

Han kommer med et eksempel: Hvis studentene har kåret deg til årets underviser, så nevn det.

– Man må altså være villig til å skryte litt?

– Man må absolutt være villig til å skryte.

Sjekk lønnspolitikken
De fleste institusjonene har en omforent lønnspolitikk. Dahlgren ber folk sette seg inn i lønnspolitikken og hvilke kriterier arbeidsgiver og fagforeningene har blitt enige om at skal telle.

tirsdag 28. juni 2022

Forskerforbundets kurs for medlemmer

Illustrasjon: Jon Hoem / Dall-e
Her finner du en oversikt over høstens kurs/webinarer.
Enkelte kurs kan du melde deg på allerede i dag!

Forskerforbundet ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!

torsdag 23. juni 2022

"Stilltiende" ja ved uravstemning

83 prosent av Unios medlemmer i staten stemte ja i uravstemninge, etter at Unio stat kom til enighet med staten om en ramme for årets lønnsoppgjør på 3,84 prosent. Dette er noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. 

Blant Forskerforbundets medlemmer stemte nærmere 88 prosent ja, så det er ingen tvil om medlemmenes mening. Vi er imidlertid litt slappe når det gjelder å aktivt stille oss bak forhandlingsresultatet. Kun 28 prosent av medlemmene avga stemme.

Forskjerforbundets leder Guro Elisabeth Lind skulle gjerne sett at flere hadde stemt.

– Det er et mål for oss at flere medlemmer deltar i uravstemningen. Det er viktig for den norske arbeidslivsmodellen. Men resultatet i år er så tydelig at vi ikke hadde problemer med å endelig vedta meklingsresultatet, sier Lind.

Brevet om at Unio stat har vedtatt meklingsresultatet er oversendt Riksmekleren.

fredag 10. juni 2022

Uravstemning - lønnsoppgjøret 2022

Tirsdag 24. mai la riksmekleren fram en skisse til løsning for partene i lønnsoppgjøret i staten. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen. Meklingsresultatet er nå ute på uravstemning for alle yrkesaktive medlemmer i det statlige tariffområdet.

På Unios nettsider kan du lese mer om resultatet: unio.no/uravstemningsdokument

Avgi din stemme her: https://www.unio.no/uravstemning. Alle medlemmer har fått epost og/eller SMS med medlemsnummer og passord. Dette er nødvendig for å avgi stemme

fredag 3. juni 2022

Tomme kontorlandskap i K2

Khrono har en lengre sak om K2 (Kronstad 2), et bygg som har vært kontroversielt allerede i planleggingsfasen, med såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser — ingen faste arbeidsplasser og ingen kontorer. Denne løsningen gikk man videre med.Det eneste faste de ansatte her har er et lite skap.

Statsbygg peker på pandemien som årsak til at ble lite K2 brukt lite de første to årene, men hevder at bruken nå tar seg opp. Men nå «strømmer studenter og ansatte ved Høgskulen på Vestlandet inn i det som skal være Vestlandets mest moderne undervisningsbygg».

Ifølge tillitsvalgte er det fortsatt ikke så god stemning knyttet til bygget. Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved HVL, Gjert Anders Askevold, mener man har prøvd å gjøre revolusjon på kontorfronten, og så bare «pinglet seg uti det».

torsdag 2. juni 2022

Fakta om ny tariffavtale i staten

Kilde: NDLA/NTB. CC BY-NC 4.0.
Etter lange forhandlinger hos Riksmekleren, ble det til slutt enighet om en ny, felles tariffavtale mellom Unio stat, Akademikerne og staten, tirsdag 24. mai.Enigheten innebærer at Unio stats medlemmer ikke lenger er omfattet av den gamle avtalen Unio hadde sammen med LO og YS, men i stedet er omfattet av en ny, felles avtale med Akademikerne.

Du finner svar på en rekke spørsmål på Forskerforbundets nettsider.