mandag 30. januar 2017

«Akademisk frihet under press»

Idealet om høyere utdanning der institusjonene og fagpersonene er uavhengige av en styrende statsmakt har stått sentralt siden Willhelm von Humboldt. Denne friheten har lenge vært under press, fra ulike hold.
Forskerforbundet har i sin skriftserie gitt ut «Akademisk frihet under press. Om sentrale prinsipper og utviklingstrekk».

Dere finner den på https://www.forskerforbundet.no/Documents/skriftserien/2017-1_Akademisk_frihet.pdf