fredag 24. februar 2017

Årsmøte – 7. mars 2017

Det vil bli avholdt et ekstraordinært årsmøte tirsdag 7 mars.

Det vil bli et todelt årsmøte. Første del begynner kl 15.00

Del 1
HVL – årsmøte (video – møte) kl 15.00
Dagsorden
 1. Konstituering
  a. Godkjenning av innkalling
  b. Velg av møteledere
  c. Valg av referent
  d. Valg av to personer til å underskrive protokoll
 2.  Godkjenning av dagsorden
 3. Midlertidige vedtekter i interimsfasen (2017) (fremlegg av arbeidsgruppe)
 4. Konstituering av interimsstyre i 2017 – vår 2018 (fremlegg av arbeidsgruppe)
 5. Budsjett for 2017 (fremlegg av arbeidsgruppe)
 6. Styrets forslag til Arbeidsprogram 2017 – vår 2018 (fremlegg av arbeidsgruppe)
 7. Valg av valgkomite v/leder
Del 2
De gamle lokallagene har sine årsmøter på sine geografiske plasser (HSH, HiB og HiSF)
Godkjenning av årsrapport og regnskap

Vi avslutter med middag på hver sin geografisk plass.
Påmelding for de ulike studiestedene er på linkene under:

Frist for påmelding 2 mars


Påmelding FF-HVL Midt
 • Møterom D112, Kronstad, kl 15.
  Middag på Bergtatt, Bømergt 42-44, kl. 17.30

Påmelding FF-HVL Nord
 • Sogndal: møterom auditoriet i 2. etasje i Høgskulebygget (Storen), kl 15. Middag Sogndal Hotell, kl 17.30.
 • Førde: møterom Anga, kl 15: Middag på Pikant, kl 17.30.