tirsdag 23. mai 2017

Spørsmål før medlemsmøte 6. - 7. juni

På AU 5 mai til sak 11/17 ble vi enige om at vi skulle ha en undesøkelse for å få innspill til hvordan Forskerforbundet kan bli mer synlige i de ulike nærregionene.

Svarfrist 1. juni

fredag 5. mai 2017

Seminar for medlemmene v/HVL 6. og 7. juni

Påmelding innen 27 mai.
Tema: Utfordringer for nytt lokallag

Sted: Bjørnefjorden Gjestgiveri, Os

Tirsdag 6. juni

kl. 12.00: Lunsj

kl. 13.00: Velkommen v/lokallagsleder Kristin Ran Choi Hinna

kl. 13.15: Aktuelle saker i Forskerforbundet v/leder Petter Aaslestad

kl. 14.30: Pause

kl 14.45: Hvordan er tillitsvalgte synlige overfor medlemmer ved HVL? v/Gisle Kleppe, Gjert Anders Askevold + og Hege Svigum

kl 16.00: Aktuelle saker v/ lokallagsleder Kristin Ran Choi Hinna

kl. 17.00: Slutt for dagen

kl. 19.00: Middag


Onsdag 7. april

kl. 09.00 Hva er/skal HVL være/bli – tanker rundt dette v/rektor Berit Rokne

Kl. 10.00 Hvordan kan vi dra i samme retning og ivareta medlemmene på en best mulig måte v/FF sentralt (må avklares)

kl. 11.00 En heterogen medlemsmasse – ulike behov? Innspill og diskusjon

kl. 12.00: Lunsj og hjemreise