fredag 30. juni 2017

OU-seminar for administrativt ansatte

Tema: Hvordan skal vi organisere oss?  Nye modeller for å ivareta alle teknisk administrativ ansatte medlemmer på best mulig måte.

Sted: Fleischers Hotel, Voss

Tid: 18.-19 september – fra lunsj til lunsj

Endelig program kommer etter sommerferien, men sett av datoene allerede nå!

Påmelding via skjemaet nedenfor:

torsdag 22. juni 2017

Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

Regjeringen vil ha tettere samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, og mellom barnehager og barnehagelærerutdanninger.44,5 millioner kroner skal brukes på å styrke samarbeidet som skal gi en skole hvor elevene lærer mer. 

Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene gjelder frem til 2025.
Strategien gjelder for alle lærerutdanningene, både til skole og barnehage. 

Universitets- og høyskolesektoren, lærerorganisasjonene, KS og andre relevante aktører har vært involvert i utviklingen av strategien. 

Strategien har fire overordnede mål.
  1. Studier som er faglig krevende og givende 
  2. Faglig sterke og godt organiserte lærerutdanningsmiljøer 
  3. Kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i barnehagesektoren og skolesektoren 
  4. Stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdannings-institusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren 

Kilde: regjeringen.no