fredag 30. juni 2017

OU-seminar for administrativt ansatte

Tema: Hvordan skal vi organisere oss?  Nye modeller for å ivareta alle teknisk administrativ ansatte medlemmer på best mulig måte.

Sted: Fleischers Hotel, Voss

Tid: 18.-19 september – fra lunsj til lunsj

Endelig program kommer etter sommerferien, men sett av datoene allerede nå!

Påmelding via skjemaet nedenfor: