mandag 11. september 2017

Møte om nybygg - Bergen

Møte om nybygg 2020 er tirsdag 12 sept kl 11.15-12.00 på Aud8 (D113)

Her finner du en oppsummering av møtet med innlegg og relevante vedlegg.

Det skal være møte i brukerutvalget
 • 20 september
 • 27 september
 • 11 oktober
 • 25 oktober
 • 1 november
 • 15 november
Forskerforbundet HVL-Bergen kommer tilbake til videre prosess.
 
Forskning om Landskap/aktivisertbasert arbeidsplasser
 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15764312/ (Ergonomics)
  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00140130512331319409?needAccess=true(fullteksat)
 2. http://tidsskriftet.no/2014/06/legelivet/apne-kontorlandskap-stresser-hjernen
  Åpne kontorlandskap stresser hjernen
 3. http://fazit.no/onewebmedia/Enkeltkontorer%20eller%20%C3%A5pent%20landskap.pdf
  Enkeltkontorer eller åpent landskap?
 4.  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2411910
  Hvorfor velger bedrifter å sitte i kontorlandskap, og hva vet man om effekten av å velge kontorlandskap i forhold til andre (lukkede) løsninger? Denne masteroppgaver gir en litteraturgjennomgang
 5. http://www.universitetsavisa.no/campus/2016/06/27/Slakt-av-%C3%A5pent-landskap-ble-liggende-i-skuffen-58389.ece
  Campusprosjektet: Slakt av åpent landskap ble liggende i skuffen
 6. http://www.forskerforum.no/pne-kontorlandskap-eller-cellekontorer/
  Åpne kontorlandskap eller cellekontorer?
 7. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/aRamazzini/
  Ramazzini er et fagtidsskrift utgitt av Norsk forening for arbeidsmedisin-Den Norske Legeforening.
 8. https://no.linkedin.com/pulse/aktivitetsbaserte-arbeidsplasser-hva-er-det-egentlig-karlsen
  Aktivitetsbaserte arbeidsplasser - hva er det egentlig og hva kreves for å lykkes?
 9. https://www.ledernytt.no/nye-maater-aa-tenke-paa-nye-maater-aa-jobbe-paa.5932206-311239.html
  Nye måter å tenke på - nye måter å jobbe på
 
Programmet

 • Hovedtillitsvalgt ved FF Kristin Ran Choi Hinna ønsker velkommen og gir litt bakgrunn for møte 
 • Tom Skauge fra tidligere brukerutvalg for nybygg 2020 sier noe om første del av prosessen 
 • Elisabeth Søiland arkitekt og stipendiat ved senter for Kunnskapsbasert praksis fortelle om hva forskningen sier om aktivitetsbaserte arbeidsplasser. 
 • Spørsmål/kommentarer/diskusjon