søndag 1. oktober 2017

Innspill til Kronstad 2

Kronstad 2 er under utbygging. Det er et viktig prosjekt for trivsel og arbeidsmiljø for alle ansatte ved HVL, campus Bergen,

I disse dager jobbe det med å ferdigstille hvordan bygget skal være. Det er kommet signaler om at ledelsen ønsker aktivitetsbaserte arbeidsplasser (ABA).

Gjennom denne underskriftskampanjen imot aktivitetsbaserte arbeidsplasser ønskes det at ansatte kan gi et signal om hvordan et slik bygg skal utformes.

Tilbakemeldingen vil bli sendt til rektor, styringsgruppa for Kronstad 2 og styret.

Neste møte i brukergruppa er 11 oktober.