onsdag 6. desember 2017

Arbeidsmiljø i kontorlandskap og flekskontor. Fordeler og ulemper

Det som finnes av forskning er klar på at arbeidsplasser i ulike former for landskap kan være bra for de som jobber prosjektbasert (på samme prosjekt). Samtidig viser forskningen til produksjonstap (lavere effektivitet) ved arbeidsoppgaver der en individuelt må konsentrere seg om kognitivt krevende oppgaver. At forvaltning, utdanning og forskning nå ser ut til å bli påtvunget slike arbeidsvilkår er dermed forstemmende.

Det opereres med en rekke forskjellige betegnelser, noe som i seg selv bidrar til å forvirre: fleksikontor, aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser, Activity based Flexible Offices (A-FOs), flex-offices.

Arealnormen i framtidige statlige kontorlokaler er 23 kvm BTA per ansatt (KMD 17.12.2015).
Flekskontor innebærer «free seating» og «clean desk» i arbeidsstasjoner for 75% (eller eventuelt en annen andel) av de ansatte i arealet med mulighet for inntil 30 % lukkede arbeidsstasjoner både for aktiviteter som skal skjermes fra omgivelsene, og aktiviteter som omgivelsene trenger skjerming for (Statsbygg 01.11.2016)
  • Kombikontor er åpne landskap med faste plasser.
  • Clean desk tilsier at alle arbeidsstasjoner skal ryddes for neste bruker hver gang den forlates. 
  • Free seating innebærer at ingen har faste arbeidsstasjoner.

Kontorlandskap kan være bra for de som har bruk for det, som i avisdesker, prosjektgrupper, arkitektkontorer, kontrollrom som «Cape Canaveral» etc, men ikke for de med «fokusbehov». For dem:
  • Ingen indekserte og fagfellevurderte studier fra Pubmed (Medline), Google scholar og ORIA bekrefter påstander om positive effekter på arbeidsmiljø.

  • Mest produksjonstap får de som må konsentrere seg om kognitivt krevende oppgaver med behov for fullt fungerende korttidshukommelse uten distraksjon
Følgende presentasjon er laget av Jan Vilhelm Bakke, Phd, overlege i Arbeidstilsynet: