onsdag 13. desember 2017

På fortvilet jakt etter en kontorplass

I forbindelse med moderne kontorkonsepter blir det skrevet og sagt mye. Ofte rrettet man også blikket til utlandet. Da kan en finne en interessant artikkel i den veldig næringslivsvennlige og konservative tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung: Schreibtisch verzweifelt gesucht!

Et kort sammendrag:

Artikkelforfatteren konstaterer at de nye fleksible kontorløsninger som blant annet finnes blant Adidas, Deutsche Bank, BMW, Lufthansa og Microsoft (i Düssseldorf) for det meste er egnet til å spare på utgifter til kontorer. Gitt at slike nybygg inneholder færre fysiske arbeidsplasser enn det finnes ansatte i bedriften. 

De nye løsningene bidrar ikke til å fremme kommunikasjon, samarbeid og utveksling. I stedet fører den nye hverdagen til oppløsning av arbeidsmiljøer, mindre ansvarsfølelse for hverandre - spesiell hva som angår inkludering av nyer kollegaer - og gjør de ansatte til «hjemløse».
En ansatt fra Microsoft kommenterte med at han heller sitter hjemme ved kjøkkenbordet enn å balansere PCen og kaffekoppen i en av de nye lenestoler som angivelig skal fremme konsentrasjonen.

Artikkelen refererer også til forskning: Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation fant ut at motivasjonen var stort sett den samme ved både faste og fleksible arbeidsplasser. Når de så på trivsel og prestasjonsevne var det litt bedre med faste arbeidsplasser. En arbeidsmedisiner påstår at de nye «fleksible» løsninger forsterker en trend av økning av psykiske lidelser og hjertesykdommer.

Artikkelen handler ikke om utdanningssektoren eller forskningen, utelukkende om privat næringsliv.

Frankfurter Allgemeine Zeitung har en hel serie om arbeidsplasskonsepter.