tirsdag 8. mai 2018

OU-seminar 6-8 juni

Kulturbygging i Forskerforbundet sitt lokallag ved HVL


Dag 1 – 6. juni
kl. 16.30:     Avreise fra nær regionene

kl. 21.00:     Middag


Dag 2 – 7. juni

kl. 09.00      Velkommen ved lokallagsleiar

kl. 09.15      Har avstanden til FF blitt større v/Nestleiarane

Kl. 10.20      Diskusjon til innlegg

kl. 11.00      Forskerforbundet møter Tom Skauge frå Styret ved HVL
-       Medbestemmelse og samarbeid med Forskerforbundet 

kl. 12.00:     Lunsj

kl. 13.00:     Diskusjon til teamet før lunsj

kl. 14.00:     Tariff og pensjon v/Jorunn Solgaard fra Forskerforbundet sitt sekretariat

kl. 15.30:     Pause med frukt

kl. 15.45:     Aktuelle saker fra HVL lokallag

kl. 16.30:     Slutt for dagen

kl. 19.00:     Middag


Dag 3 – 8. juni

kl. 09.00:     Fusjonserfaringar og kulturbygging ved HINN eller HSN

kl. 10.30:     Kaffipause m/frukt. Utsjekking.

kl. 11.00:     Klubbetablering: gruppediskusjonar v/Klubbleiarane

kl. 13.00:     Lønsj

kl. 14.00:     Eit felles lokallag – Eit lokallag for påverking. v/lokallagsleiar

kl. 16.00:     Slutt for dagen

kl. 16.55:     Avreise til Bergen med hurtigbåt

Forskerforbundets hjernekraftpris 2018

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2018». Send inn din
fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bli med å synliggjør
viktigheten av hjernekraft!

Frist for innsending er 3. september.

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet
vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling
om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet.

Hjernekraftprisen skal bidra til å etablere en større forståelse for at satsing på FoU og kunnskap er
viktige investeringer for framtida, og løfte betydningen av dette arbeidet for fremtidens velferd,
nærings- og samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

fredag 4. mai 2018

Underskriftskampanje mot foretaksmodell

I dag starter en underskriftskampanje mot foretaksmodellen som regjeringen vil utrede for universiteter og høgskoler. Initiativtakerne får støtte av Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag.

— Vi har fått svært mange tilbakemeldinger og veldig mye støtte etter kronikken vi hadde i Aftenposten og Khronos omtale av saken. Folk er bekymret over at regjeringen vil utrede å innføre en foretaksmodell i uh-sektoren, og det er ikke bare de som opplevde utredningen i 2003 som er bekymret, det er også yngre folk, sier en av initiativtakerne, Malcolm Langford.