tirsdag 8. mai 2018

Forskerforbundets hjernekraftpris 2018

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2018». Send inn din
fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bli med å synliggjør
viktigheten av hjernekraft!

Frist for innsending er 3. september.

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet
vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling
om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet.

Hjernekraftprisen skal bidra til å etablere en større forståelse for at satsing på FoU og kunnskap er
viktige investeringer for framtida, og løfte betydningen av dette arbeidet for fremtidens velferd,
nærings- og samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Alle medlemmer av Forskerforbundet kan sende inn bidrag, uavhengig av stilling og arbeidssted.
Bidrag kan formuleres i ulike sjangre og medier, enten det er i form av en kronikk, et essay, en film,
en utstilling eller andre måter å presentere budskapet om betydningen av FoU-aktivitet på. Bidraget
bør kommunisere godt til et allment publikum.
Prisen er på til sammen 200 000 kroner, og fordeles på én eller flere vinnere.

Prisen vil bli utdelt på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 13. november og
kunngjort på Forskerforbundets nettsider.

Retningslinjer for bidragene til Hjernekraftprisen:
 1. Innsender av bidrag må være medlem av Forskerforbundet. 
 2. Prisen tildeles på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede, samt på grunnlag av hvor
  godt bidraget kommuniserer til et allment publikum. 
 3. Bidraget kan ikke ha blitt premiert tidligere, men kan være offentliggjort. 
 4. Tekstbidrag må ikke overstige 8000 tegn (inkl. mellomrom). Bidrag som faller utenfor denne
  rammen, blir ikke vurdert. 
 5. Audiovisuelle bidrag som film eller lydspor må ikke overstige 10 minutter. Bidrag som faller
  utenfor denne rammen, blir ikke vurdert. 
 6. Bidragene kan være på norsk eller engelsk. 
 7. Dersom en bidragsyter leverer flere bidrag vil hvert bidrag vurderes for seg. 
Bidragene sendes til: post@forskerforbundet.no eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum,
0104 Oslo innen mandag 3. september 2018.

Audiovisuelle bidrag sendes inn på minnepinne eller gjøres tilgjengelig som nedlastbar fil.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar