onsdag 20. juni 2018

Kommende seminarer Forskerforbundet


Når
Kven
Innhald
Kvar
Haust 18
Alle i klubb TAP 
Kulturbygging TAP
Agder (?)
13.-16. sept.
Lokallagsstyre
Styreseminar
Svalbard (?)
Ultimo sept.
Alle i lokallaget
Søknad til HTA 2.5.1
Sogndal og Skype
Okt. 18
Alle i klubb FIN/FØS
Kulturbygging FIN/FØS
Vestlandet
Okt. 18
Alle i klubb FLKI
Kulturbygging FLKI
Vestlandet
Okt.-Nov. 18
Alle i klubb FHS
Kulturbygging FHS
Vestlandet
Nov. 18
Stipendiatar ved HVL
Stipendiatseminar
Bergen og Skype

TAP = Teknisk administrativt personale
FIN = Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
FHS = Fakultet for helse- og sosialvitskap
FLKI = Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
FØS = Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar