mandag 19. november 2018

Plan-S på høring

Debatten har rast etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø tidligere i høst varslet at Norge ville tilslutte seg Plan S, EU-initiativet som skal sikre åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 1.1.2020.

Forskerforbundet var blant dem som var kritiske til planen, og tok tidlig til orde for at Plan S måtte på åpen høring. Nå har Forskerforbundet fått gjennomslag for sitt krav.

– Dette er en klok avgjørelse av Forskningsrådet. Plan S er en kompleks plan som vil ha store konsekvenser for norske forskere og forskningsinstitusjoner. En høringsrunde vil belyse disse konsekvensene bedre, og få fram hvike endringer som er nødvendige for å sikre åpen tilgang til forskning på en god måte, sier Aaslestad.

Aaslestad understreker at målet om åpen tilgang til forskning er viktig, men at overgangen må skje på en måte som sikrer forskernes rettigheter og akademiske frihet.

Plan S: 10 prinsipper
  • Artikler skal publiseres åpent, helst under Creative Commons-lisens CC BY
  • Finansieringskildene tar felles ansvar for kvalitetssikring
  • Finansieringskildene skal gi insentiver for å etablere Open Access-tidsskrifter av høy kvalitet
  • Publiseringskostnader dekkes av finansieringskildene/institusjonene, ikke forskerne selv
  • Begrensninger på publiseringskostnader for Open Access-tidsskrifter
  • Samarbeid mellom institusjoner for å sikre transparens
  • Publikasjoner i bokform omfattes også, men ikke av tidsfristen 1. januar 2020
  • Anerkjennelse av viktigheten av åpne arkiver
  • Hybrid-publisering er ikke i tråd med Plan S-prinsippene
  • Finansieringskildene skal følge opp og kan innføre sanksjoner mot brudd på prinsippene
Kilde: Scienceeurope.org