torsdag 12. desember 2019

Universitetet i Malmø bygger om – dropper «aktivitetsbasert» og «clean desk»

Hovedrommet i Niagara. Ikke helt ulikt noe vi vil bli kjent med i K2.
Foto: News Øresund - Johan Wessman
Etter massive protester bygges et bygg ved Malmö universitet om. Prisen på det ledelsen karakteriserer som en feil blir 20 millioner svenske kroner, ifølge du&jobbet.

Saken er også aktuell etter at nettopp spørsmål omkring manglende medvirkning nylig var oppe i HVLs styre.

Niagara-bygget i Malmø skulle vise for omverdenen det mange ikke trodde var mulig: At åpne kontorlandskap kan fungere for ansatte og studenter i kunnskapssektoren.

Under slagordet «mötesplats, kommunikation, öppenhet, flexibelt och innovation» ble Niagara-bygget åpnet ved Malmö universitet. Bygget kostet 750 millioner svenske kroner å bygge, og er høyskolens nest største. Det rommer to fakulteter, 500 tilsatte og 4500 studenter.

Bygget hadde et «aktivitetsbasert» konsept, med fleksible plasser og «clean desk».

– Denne ombyggingen kommer til å koste litt, men det viktigste er at arbeidsmiljøet blir bra, sier rektor ved Malmö universitet, Kerstin Tham til Khrono.


Tham, som er ny i rektorstolen, sier at situasjonen var uholdbar:

— Det handler om universitetsansatte som leser og skriver mye og da var ikke dette optimalt. Mange begynte å jobbe hjemmenfra. Etter en arbeidsmiljøundersøkelse bestemte vi at det skulle gjøres endringer.

Kerstin Tham konstaterer at dårlig økonomi var en av årsakene til at man i sin tid valgte den aktivitetsbaserte løsningen.

— Man lærer av å gjøre feil. Aktivitetsbasert kontor kan fungere for visse personalgrupper i visse miljøer. Men deltakelse hos de ansatte er det viktigste, og man kan ikke tvinge fram en løsning på denne måten. Denne ombyggingen kommer til å koste litt, men det viktigste er at arbeidsmiljøet blir bra, sier hun til du&jobbet.

En kan i og for seg se det som oppmuntrende at lettvegger koster ikke all verden... 20 millioner er prislappen for ombyggingen i Malmø. Så er det bare å håpe at dette faktisk løser det problemet de har bygget.

Samtidig må byggeprosjektet for K2 ta dette på skikkelig alvor, å komme opp med et fornuftig konsept for hvordan ansatte skal kunne utforme sine "heimebaser", jmf tidligere sak om dette. Det bør ikke være for mye å be om at en tenker på hvordan en kan utstyre landskapene, f eks med ulike former for romdelere, for mer effektiv visuell og akustisk demping.
  • Les også: Noen avklaringer om K2
    Her kommer det frem et en "hjemmesone" diskuteres i forhold til at dette er "en etasje"
Videre at vi begynner å snakke konkret om hva fleksibilitet faktisk betyr for de ulike grupper ansatte, og helt ned på insdividnivå. At en skal flytte seg med arbeidsoppgavene er en ide om fleksibilitet. At en kan gjøre mange forskjellige ting, der en sitter er en annen.

Nettopp spørsmålene rundt "free seating" og "clean desk2 er noe som har bekymret og fremdeles bekymrer de ansatte.

Ombyggingen i Malmø skal være ferdig til sommeren 2020, som sammenfaller fint med vår innflytting i K2. I Malmø tok det fem år før en tok tak i det som hadde gått galt. La oss legge en bedre plan. Når kommer jo bygget som planlagt, men vi får håpe på en beredskap i forhold til å lære og kunne endre raskt.

Et lite tilbakeblikk til oppsummeringen av møte om aktivitetsbaserte arbeidsplasser. I denne oppsummering viste vi til : “How buildings learn”, en bok skrevet av Stewart Brand og med en tilhørende fjernsynsserie. Brands gjennomgående poeng er bygg som blir en suksess for brukerne er de byggene som evner å ta opp i seg endring. Dvs det er de byggene som brukerne kan tilpasse sin faktiske bruk. Dette er en annen inngang til den logikken som aktivitetsbaserte arbeidsplasser synes å basere seg på. Der det aktivitetsbaserte fordrer at brukeren flytter seg i forhold til oppgavetyper, er motsatsen å gjøre endringer i de omgivelsene du faktisk befinner deg.

Kilde: Khrono

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar