tirsdag 7. januar 2020

Små studiesteder under press

Terje Erik Bjelle har jobbet i høyere utdanning i 40 år. Han er ansatt på Høgskulen på Vestlandet og har hatt arbeidssted i Sogndal i de fleste av disse årene.  Bjelle har sammenlignet utviklingen for studiestedene Sogndal, Bø og Volda i rapporten Om tre små studiestadar i Norge (HVL-rapport nr. 1 2019)

Bjelle påpeker at i kjølvannet av strukturreformen har man sett en sterkere vektlegging av fagutvikling på institusjonene, ofte på bekostning av studiestedene.

— Vi finner ingen personer i ledelsen som har ansvar for å passe på studiestedene og deres utvikling. Både faglig og administrativt er institusjonene organisert etter fag og ikke geografi. Dermed mister man en dimensjon som tidligere har vært vesentlig for både lærestedene, men ikke minst for de lokale samfunnene de hører til, sier Bjelle til Khrono.


I rapporten skriver Bjelle at som i mange andre offentlige sektorer, har institusjonsstyrene i universitets- og høgskolesektoren blitt viktigere og fått vesentlig mer makt de senere årene.

— Kanskje er det mest merkbart ved institusjoner som har gått over til såkalt enhetlig ledelse på institusjonsnivå, med ansatt rektor og ekstern styreleder. I alle fall har det ført med seg at det ikke er like enkelt for politiske organ, særlig stortingspolitikere, å få innvirkning på avgjørelser som er viktige for høgskolene og studiestedene, beskriver Bjelle i rapporten.

Arvid Hallén, styreleder ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), blir spurt av Khrono om satsing på nettbaserte studier og deltidsstudier, som samtidig gir færre tilstedeværende studenter, i neste omgang brukes «mot» studiestedene, slik vi har sett ved Nord universitet?

— Det er en spennende problemstilling hvilken betydning nettbaserte studier vil ha for utviklingen av høyere utdanning. At dette blir viktig er sikkert. Deltidsstudier vil kunne få økt betydning gjennom sterkere satsing på etter- og videreutdanning. For HVL vil det fortsatt være en helt sentral målsetting om å utvikle sterke campus. Jeg tror dette blri sentralt uansett arbeids- eller undervisningsformer. Vi ser de ulike studiestedene som en av styrkene til HVL, mener Hallén.

— Hva tenker styreleder på HVL om hva som er hovedutfordringene for småcampusene på HVL, og hva satser styret på med tanke på å styrke dem å styrke studiestedene?

— Mitt og styrets utgangspunkt er at studiestedene er en svært viktig del av høgskolens «kapital» for å skape det universitetet vi ønsker. Den viktigste utfordringen ligger nok i rekrutteringen. Vi er selvsagt helt avhengige av god rekruttering og da må vi skape attraktive studiesteder med gode fagporteføljer, understreker Hallén.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar