tirsdag 29. september 2020

Veileder for kompetanseutvikling – Teknisk, administrative stillinger

Forskerforbundet sin klubb for fellesadministrasjon ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) hadde i perioden 2018-20 mål om å sette fokus på kompetanseutvikling i teknisk administrative stillinger i utdannings- og forskningssektoren.

TAP innen forskning og høyere utdanning er kunnskapsarbeidere som skal kunne utvikle sin kompetanse i tråd med personlige ønsker og de behov som eksisterer i virksomheten. En forutsetning er at virksomheten anerkjenner kompetansen i stilling, evaluerer den for videre karriereutvikling og verdsetter den i lønnspolitikken.

«Veileder til kompetanseutvikling» (PDF) er en veileder til hvordan det er mulig å bruke kompetanseutvikling for å utvikle seg i stilling, og legge til rette for karriere- og lønnsutvikling.

Kortsiktige løsninger for å fylle kompetansebehov gjennom kjøp av tjenester eksternt og å hente inn nye medarbeidere så snart kompetansebehov endrer seg på avdeling eller i virksomhet kan føre til resignasjon og likegyldighet blant de ansatte

Delen «Veileder til kompetanseutvikling» er et planleggingsverktøy for egen kompetanseutvikling og kan være et utgangspunkt for din medarbeidersamtale for å peke på hvordan virksomheten kan legge til rettefor din utvikling og hvordan du kan bidra til at virksomheten leverer innenfor sine ambisjoner og mål. For å lykkes med å utvikle deg i stilling må du legge vekt på dine ønsker og muligheter for kompetanseutvikling i medarbeidersamtalen med nærmeste leder.

Kompetanseutvikling er en viktig karrierevei og legger grunnlag for trivsel i jobb. En bevissthet rundt hva virksomhet kan tilby av kompetanseutvikling og hvordan du kan dra nytte av dette tilbudet vil være av stor betydning for din mulighet til å utvikle deg i stilling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar