torsdag 3. desember 2020

Forslag om aldersgrense 72 år i staten

Foto: Palmer, Alfred T
Regjeringen foreslår å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. 

– Det er nødvendig at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten. Vi vet også at mange eldre ønsker å jobbe lenger enn de har mulighet til i dag, og ved å heve aldersgrensen til 72 år vil flere få denne muligheten, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Les høringsnotatet her. Høringsfristen er 28.februar 2021.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar