tirsdag 23. februar 2021

Hvordan få høyere lønn?

Forskerforbundet hadde nylig et seminar for alle medlemmene om hvordan den enkelte kan påvirke sin lønn. Her gir Andreas Christensen, fra Forskerforbundet sentralt, noen nyttige tips:

onsdag 17. februar 2021

Veileder for Utforming av et 2.5.3-krav

Forskerforbundet har laget en veileder for Utforming av et 2.5.3-krav ved HVL

Etter Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 (tidligere 2.3.4) er det anledning til å fremme krav om endring av stillingskode og/eller lønnsplassering.

Et 2.5.3 krav må begrunnes i «vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av arbeidstakerens lønn. Dette innebærer at en må sammenligne arbeidstakerens arbeid og ansvar på kravtidspunktet med det arbeid og ansvar vedkommende hadde på det tidspunktet lønnen sist ble vurdert». De nye arbeidsoppgavene det her er snakk om må ligger på et høyere kvalitativt nivå enn tidligere. Et 2.5.3 krav vil derfor ikke gjelde nye oppgaver som vil være en naturlig del av jobbens utvikling.

mandag 15. februar 2021

Tallene etter lønnsoppgjøret i fjor opprører

Opprinnelig illustrasjon: Vectors Market
Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at ansatte i private bedrifter har fått mye større lønnsvekst i fjor enn Unios medlemmer i offentlig sektor. I 2020- oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer knyttet til pandemien. Ramma for frontfaget ble beregnet til 1,7 prosent.

– Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Slik det ser ut nå har de ansatte i offentlig sektor vært lojale til den ekstremt nøysomme rammen, men det har ikke privat sektor. Så mens industrien ser ut til å ende på en lønnsøkning på godt over 2 prosent, og varehandel og finansnæringen ender på over 3 prosent, vil offentlig sektor trolig ende på en lønnsøkning rundt 1,7 prosent.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har disse tallene i sin foreløpige rapport.
  • Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er foreløpig beregnet til 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
  • Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 2¼ prosent.
  • Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 i Virke-bedrifter i varehandelen er foreløpig beregnet til 3½ prosent.
  • I finanstjenester er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 3¼ prosent.
  • I Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten anslått til 1¾ prosent og i helseforetakene også til 1¾ prosent.
  • For ansatte i staten er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 1,8 prosent.
  • For ansatte i kommunene er årslønnsveksten ennå ikke beregnet.

Her er hele TBU-rapporten

mandag 1. februar 2021

Profesjonene og bærekraftsmålene

Unios arrangement for dag null på den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen – 2021 SDG Conference Bergen.

Tid: onsdag 10. februar 2021 kl. 15.30–16.45

Digitalt arrangement i regi av Unio, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet. Presentasjon av foreløpige forskningsfunn av Fafo-forskere med påfølgende innlegg og debatt med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og Unio-forbund.

Meld deg på her

Med forbehold om endringer.

Den fjerde nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) avholdes 10.–12. februar 2021. Her møter universitets- og høyskolesektoren i Norge beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal jobbe med bærekraftsmålene.