mandag 15. februar 2021

Tallene etter lønnsoppgjøret i fjor opprører

Opprinnelig illustrasjon: Vectors Market
Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at ansatte i private bedrifter har fått mye større lønnsvekst i fjor enn Unios medlemmer i offentlig sektor. I 2020- oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer knyttet til pandemien. Ramma for frontfaget ble beregnet til 1,7 prosent.

– Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Slik det ser ut nå har de ansatte i offentlig sektor vært lojale til den ekstremt nøysomme rammen, men det har ikke privat sektor. Så mens industrien ser ut til å ende på en lønnsøkning på godt over 2 prosent, og varehandel og finansnæringen ender på over 3 prosent, vil offentlig sektor trolig ende på en lønnsøkning rundt 1,7 prosent.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har disse tallene i sin foreløpige rapport.
  • Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er foreløpig beregnet til 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
  • Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 2¼ prosent.
  • Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 i Virke-bedrifter i varehandelen er foreløpig beregnet til 3½ prosent.
  • I finanstjenester er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 3¼ prosent.
  • I Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten anslått til 1¾ prosent og i helseforetakene også til 1¾ prosent.
  • For ansatte i staten er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 1,8 prosent.
  • For ansatte i kommunene er årslønnsveksten ennå ikke beregnet.

Her er hele TBU-rapporten


Beregnet årslønnsvekst, glidning og overheng:

 

Gj.snittlig årslønnsvekst

 

Årslønn

2020

Over-

heng

til 2021

 

Glidning

 

15-20

 

18-19

 

19-20

19-20Gj.snitt

16-20

Industri i alt i NHO-bedrifter2,43,12 ¼639 8001 ¼
 – industriarbeidere2,53,12506 1001¾1,0
 – industrifunksjonærer2,63,02 ¼801 9001 ½11,3
Varehandel Virke-bedrifter3,03,03 ½558 50012 ¼1,5
Finanstjenester3,23,43 ¼717 500¾1 ¾1,5
Statsansatte2,63,8 1,8623 600 0,4    0,50,4
Kommuneansatte
 -undervisningsansatte
 -øvrige ansatte i kommunene
Spekter Helse2,83,41 ¾¾00,3
Øvrige Spekter-bedrifter2,53,31 ¾ ¼    0,10,1
Kilde: Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene tabellene 1.1,1.3 og 1,7 (februar-rapporten 2021).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar