torsdag 11. mars 2021

Årsmøte 25. mars 2021

Illustrasjon: Tippawan Sookruay
Årsmøte i Forskerforbundets lokallag ved Høgskulen på Vestlandet 

Dato og klokkeslett: 25. mars 2021 kl. 13.00-15.00 

Årsmøtet er på Zoom og det vil dermed ikkje bli påmelding. Se epost fra lokallagsleiar for link til Zoom.

Dagsaktuelle saker i Forskerforbundet v/Guro Elisabet Lind 

DAGSORDEN: 

1. godkjenning av innkalling
2. godkjenning av dagsorden
3. valg av møteleder
4. valg av to personer for signering av protokoll
5. godkjenning av årsmelding 01.05.20-25.03.21
6. godkjenning av regnskap 2020
7. godkjenning av budsjett 2021
8. godkjenning av lokallagsvedtekter
9. godkjenning av arbeidsprogram
10.valg av lokallagsstyre
11. valg av valgkomité
12. øvrige innmeldte saker
    a. Presentasjon av retningslinjer for lokallaget 

Saker frå medlemmane: saker må være lokallagsstyre i hende seinast fredag 12. Mars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar