fredag 21. mai 2021

Streikeuttak 2021

Les: Enighet i mellomoppgjøret i staten

I tilfelle konflikt i lønnsoppgjøret har medlemmer som kan bli tatt ut har fått melding via E-post/SMS. 

Frist for meglingen er kl 24.00 onsdag 26. mai. Det betyr at første mulige streikedag kan bli torsdag 27. mai.

Dersom det ikke blir enighet vil alle medlemmer være i konflikt, men det er kun noen medlemmer som streiker på vegne av alle. Ansatte som er i konflikt skal ikke gjøre arbeidsoppgaver som ellers ville blitt gjort av en kollega som er tatt ut i streik.

Ledere kan utføre arbeid som ligger inn under deres ansvarsområde. Dette kan også omfatte oppgaver som vanligvis utføres av de som er i streik.

Verneombud skal utføre sine oppgaver og plikter som normalt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar