onsdag 23. juni 2021

Hjernekraftprisen 2021

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2021». Vær med å bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer ved å sende inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid! 

Frist for innsending er 3. september 2021. 

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet, både lokalt, nasjonalt og globalt. 

Hjernekraftprisen skal bidra til å etablere en større forståelse for satsing på FoU og kunnskap som viktige investeringer for framtida, og løfte betydningen av dette arbeidet for fremtidens velferd, nærings- og samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Alle medlemmer av Forskerforbundet kan sende inn bidrag, uavhengig av stilling og arbeidssted. Bidrag kan formuleres i ulike sjangre og medier, enten i form av en kronikk, et essay, en film, en utstilling eller andre måter å presentere budskapet om betydningen av FoU-aktivitet på. 

Bidraget bør kommunisere godt til et allment publikum. Prisen er på til sammen 200 000 kroner, og fordeles på én eller flere vinnere. En jury bestående av Tora Aasland (tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister), Andreas Tjernshaugen (forfatter og redaktør i Store norske leksikon), sittende leder i Norsk studentorganisasjon og Guro Elisabeth Lind (leder i Forskerforbundet), kårer en eller flere vinnere av Hjernekraftprisen ut fra en vurdering av hvilket bidrag som har best kvalitet og formidlingsevne. Du kan lese mer om tidligere tildelinger av Hjernekraftprisen her. 

Prisen deles ut på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 9. november 2021. 

Prisvinnerne blir kunngjort på Forskerforbundets nettsider. 

Retningslinjer for bidragene til Hjernekraftprisen: 
  1. Innsender av bidrag må være medlem av Forskerforbundet. 
  2. Prisen tildeles på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede, samt på grunnlag av hvor godt bidraget kommuniserer til et allment publikum. 
  3. Bidraget kan ikke ha blitt premiert tidligere, men kan være offentliggjort. 
  4. Tekstbidrag må ikke overstige 8000 tegn (inkl. mellomrom). Bidrag som faller utenfor denne rammen, blir ikke vurdert. 
  5. Audiovisuelle bidrag som film eller lydspor må ikke overstige 10 minutter. Bidrag som faller utenfor denne rammen, blir ikke vurdert. Audiovisuelle bidrag sendes inn på minnepinne eller gjøres tilgjengelig som nedlastbar fil. 
  6. Bidragene kan være på norsk eller engelsk. Bidrag på samisk kan også sendes inn, så lenge det følger med en norsk oversettelse av bidraget. 
  7. En bidragsyter kan ikke levere mer enn to bidrag. Bidragene vurderes for seg.
Bidragene sendes til: post@forskerforbundet.no eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo innen fredag 3. september 2021.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar