tirsdag 28. september 2021

Vil stoppe forskrift om egenbetaling

Foto: KaVass
Et forslag til ny forskrift om egenbetaling var på høringsfristen i vår. Departementet kommer nå med den nye forskriften, kun få uker før en ny regjering er på plass. De partiene som nå har flertall var imot forskriften i sin nåværende form.

Leder i Forskerforbundet, Guro Lind, er bekymra for konsekvensene av den nye forskriften som nå er vedtatt, hvis den ikke blir stoppet.

— Vi ser her at man kan risikere på fleksible utdanninger at noen kjøpers eg plass, mens andre må kjempe seg inn gjennom karakterer eller andre opptakskrav. Dette er ikke rettferdig og etter vårt syn et lite bærekraftig system, sier Lind til Khrono.

Lind trekker også fram at man kan se konturene av en utvikling der rike arbeidsgivere i større og større grad kan legge premissene for hvilke utdanningstilbud universiteter og høgskoler legger opp til, og at dette igjen også vil påvirke forskningen.

Kilde: Khrono

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar