tirsdag 7. desember 2021

Bruker mer tid på undervisning, mindre til forskning

Bildet har muligens noe lav relevans, men her foregår i alle fall undervisning i fullt mon.
De fleste, både i administrasjon og vitenskapelig tilsatte, kjenner seg nok igjen at koronatiden har ført til at mange oppgaver knyttet til undersigning krever mer tid. Nå bekrefter Nokut dette gjennom Underviserundersøkelsen for 2021

Denne undersøkelsen gjelder først og fremst tidsbruk blant vitenskapelig tilsatte, men det er all grunn til å tro at en vil finne tilsvarende endringer i arbeidsomfang, også blant administrativt tilsatte.

Undersøkelsen viser at vitenskapelige ansatte brukte mer tid på undervisning, og mindre tid på forskning, i koronaåret 2020/21 enn for fire år siden. Dette samsvarer med funnene i Forskerforbundets koronaundersøkelse.

– Underviserne har tatt stort ansvar og sikret studentene et godt undervisningstilbud i en krevende situasjon. Dessverre har det gått på bekostning av forskningen, som mange steder er satt på vent. I tillegg har mange lagt ned et betydelig merarbeid, som ikke har blitt kompensert. Denne situasjonen er ikke bærekraftig over tid. Vi er nødt til å finne en balanse som sikrer de vitenskapelig ansatte muligheten til å ivareta alle sine kjerneoppgaver på en god måte, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar