mandag 28. februar 2022

Unios utdanningskonferanse 2022

Et arbeidsliv i endring kan illustreres ved å se tilbake.
Her økonomimedarbeidere i tidligere tider.
Foto: Ernst Blom
Et arbeidsliv i endring stiller stadig høyere krav til arbeidstakere og til utdanningsinstitusjonene. Hvordan påvirker krav til finansiering, kvalitet, arbeidslivsrelevans og desentrale og fleksible tilbud våre høyere utdanningsinstitusjoner, og hva betyr en tillitsreform for våre yrkesgrupper? Unios utdanningspolitiske konferanse ser nærmere på noen av disse problemstillingene på årets konferanse.

Konferansen er gratis, og første dag er åpen for alle interesserte. Andre dag er kurs for Unio-forbundenes tillitsvalgte/medlemmer tilknyttet universitets- og høyskolesektoren. Tema er arbeidstid i høyere utdanning og arbeidslivet post-korona.

Mer om programmet

Tid: 29. og 30. mars 2022
Sted: Scandic St. Olavsplass 1

Konferansen strømmes. Påmeldingsfrist er 11. mars.

tirsdag 22. februar 2022

Verv medlem nummer 650

Forskerforbundets lokallag blir sterkere med flere medlemmer. Vi er allerede et av de 10 største lokallagene i Forskerforbundet, og vi vil forsøke å holde på denne posisjonen nasjonalt. Lokallagets størrelse har betydning for å fremme saker på nasjonalt nivå.

Vi kan snart ønske medlem nr 650 velkommen til lokallaget ved HVL! Lokallaget vil bidra på oppløpssiden og gi en vervepremie til medlem nr 650 og til den som verver medlem nr 650. Hver av de to får velge mellom Forskerforbundet sin Osprey-sekk og et gavekort på kr 500,–.

fredag 18. februar 2022

TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022 – foreløpig rapport

Teknisk beregningsutvalg foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2020 til 2021 til 3,4 prosent.

Samtidig viser SSB-rapporten «Lønnsutviklingen i det statlige tariffområdet» tar for seg lønnsutviklingen i staten 2016–2020, og hovedbildet er tydelig: De siste årene har ansatte med grunnskole og videregående skole som høyeste utdanning hatt sterkest lønnsvekst. Ansatte med mastergrad/hovedfag eller forskerutdanning har hatt lavest lønnsvekst. Og forskjellene i lønnsvekst er betydelige.


Årslønnsveksten fra 2020 til 2021 i industrien samlet i NHO-området er foreløpig beregnet til 3 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 2,7 prosent ved mellomoppgjøret i 2021. Årslønnsveksten er foreløpig beregnet til 2¾ prosent for industriarbeidere og til 3¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.