mandag 28. februar 2022

Unios utdanningskonferanse 2022

Et arbeidsliv i endring kan illustreres ved å se tilbake.
Her økonomimedarbeidere i tidligere tider.
Foto: Ernst Blom
Et arbeidsliv i endring stiller stadig høyere krav til arbeidstakere og til utdanningsinstitusjonene. Hvordan påvirker krav til finansiering, kvalitet, arbeidslivsrelevans og desentrale og fleksible tilbud våre høyere utdanningsinstitusjoner, og hva betyr en tillitsreform for våre yrkesgrupper? Unios utdanningspolitiske konferanse ser nærmere på noen av disse problemstillingene på årets konferanse.

Konferansen er gratis, og første dag er åpen for alle interesserte. Andre dag er kurs for Unio-forbundenes tillitsvalgte/medlemmer tilknyttet universitets- og høyskolesektoren. Tema er arbeidstid i høyere utdanning og arbeidslivet post-korona.

Mer om programmet

Tid: 29. og 30. mars 2022
Sted: Scandic St. Olavsplass 1

Konferansen strømmes. Påmeldingsfrist er 11. mars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar