tirsdag 15. mars 2022

Årsmøte 29. mars 2022

Originalbilde: PaliGraficas
Forskerforbundet kallar inn til årsmøte i Forskerforbundet sitt lokallag ved HVL.

Oppdatering: Årsmelding, regnskap, arbeidsprogram og protokoll

Leiar i Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind vil innleie årsmøtet saman med lokallaget sin representant i sentralstyret Kristin Lofthus Hope. Vi ser spesielt fram til å høyre nytt frå det spanande lønnsoppgjeret i år.

Dato: 29. mars 2022 på Zoom. Kl: 13.00-15.00

tirsdag 8. mars 2022

Strukturreform med begrenset virkning

Strukturreformen ble innført i 2015 med mål om å bedre kvaliteten i høyere utdanning. Sammenslåinger en rekke universiteter og høyskoler i Norge skulle sørge for høy kvalitet i forskning og utdanning, robuste fagmiljø, god tilgang til utdanning i hele landet, regional utvikling, et verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk.

NIFU publiserer nå to policy briefs om hvordan strukturreformen har påvirket 1) akademisk praksis og måloppnåelse, og 2) organisasjonsmessige endringer.

Begge sammenlikner fusjonerte med ikke-fusjonerte institusjoner, og baserer seg på en stor nasjonal spørreundersøkelse gjennomført i 2021 blant vitenskapelig ansatte ved 21 institusjoner inkludert seks institusjoner som ble etablert som følge av reformen mellom 2016 og 2017 (INN, NORD, HVL, USN, UiT og NTNU).

Analysen tyder på at det så langt har vært begrensede endringer i sektoren. Vitenskapelig ansatte opplever ikke særlig endring i akademiske praksiser knyttet til målene med reformen. Tendensen er videre at vitenskapelig ansatte ved fusjonerte institusjoner er mindre fornøyd med organisasjonsmessige forhold.

Åpent møte om akademisk ytringsfrihet

Ekspertgruppa for akademisk ytringsfrihet legger fram sin rapport om akademisk ytringsfrihet i uke 12. Forskerforbundet inviterer i den sammenheng til et digitalt frokostmøte med presentasjon av rapporten og en paneldebatt om innholdet.

Dato: 25. mars 2022. Tidspunkt: 08:00 - 09:00. Sted: Digitalt arrangement. Påmeldingsfrist: 24. mars 2022

Mer om program og påmelding.


(Anine Kierulf / Oddmund Løkensgard Hoel / Helene Ingierd / Klaus Mohn / Guro Lind)

tirsdag 1. mars 2022

Fordømmer Russlands angrep på Ukraina

Forskerforbundet fordømmer Russlands angrep på Ukraina, og vil gjøre det vi kan for å bidra til internasjonalt press på Russland, og støtte til det ukrainske folket. Forskerforbundet gir 25.000 kroner til UNICEFs nødhjelpsarbeid.

Forskerforbundet er medlem av Education International (EI), som samler forskere og undervisningsansatte over hele verden. EI har nylig vedtatt en sterk fordømmelse av den russiske invasjonen. 

Forskerforbundet var blant organisasjonene bak den tverrpolitiske protesten mot invasjonen.

Les hele saken på Forskerforbundets nettsider