tirsdag 24. mai 2022

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Den økonomiske rammen er på totalt 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. Overhenget er beregnet til 1,7 prosent, og glidningen til 0,4 prosent. 0,1 prosent er satt av til fellesbestemmelser. Den disponible rammen er på 1,64 prosent, og avsetningene til lokale forhandlinger blir på 2,46 prosent per 1. mai 2022.

Unio gikk til årets lønnsforhandlinger med mål om en ny, felles tariffavtale med Akademikerne. Denne avtalen er nå en realitet. Unio og Akademikernes avtale blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte.

Avtalen til Unio og Akademikerne innebærer blant annet at alle lønnstillegg skal fordeles lokalt ved den enkelte virksomhet. Kollektiv lønnsdannelse er et viktig element i avtalen, med mulighet for både generelle tillegg og gruppetillegg.

Den nye hovedtariffavtalen vil gjelde fra 1. mai 2022 til 30. april 2024

Den nye tariffavtalen vil sendes på uravstemning til Unios medlemmer i staten, i henhold til reglene i hovedavtalen.

Les hele saken på Forskerforbundets nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar