torsdag 2. juni 2022

Fakta om ny tariffavtale i staten

Kilde: NDLA/NTB. CC BY-NC 4.0.
Etter lange forhandlinger hos Riksmekleren, ble det til slutt enighet om en ny, felles tariffavtale mellom Unio stat, Akademikerne og staten, tirsdag 24. mai.Enigheten innebærer at Unio stats medlemmer ikke lenger er omfattet av den gamle avtalen Unio hadde sammen med LO og YS, men i stedet er omfattet av en ny, felles avtale med Akademikerne.

Du finner svar på en rekke spørsmål på Forskerforbundets nettsider.

 • Betyr dette slutten på generelle tillegg og en overgang til individuell lønnsdannelse?
 • Beholder vi alle elementene i lønnsoppgjøret (generelle tillegg, justeringsforhandlinger og individuelle tillegg)?
 • Blir det fortsatt gitt sentrale tillegg?
 • Hva betyr avtaleskiftet for streikeretten?
 • Vil avtaleskiftet gå ut over lavtlønte Unio-medlemmer?
 • Hva skjer med lønnsmassen til de uorganiserte?
 • Hvordan vil lønnssystemet se ut mht. lønnsstiger og direkte plasserte stillinger?
 • Hvordan sikres økonomisk uttelling for medlemmene ved en overgang, f.eks. lønnsramme med opprykk?
 • Hvordan ivareta de som står for tur til ansiennitetsopprykk, slik at ingen taper på overgang til ny avtale?
 • Vil vi beholde dagens stillingskoder?
 • Vil det bli minstelønnssatser for bachelor, master og ph.d.?
 • Vil lønnstrinnene forsvinne?
 • Vil det være mulig å inngå lokale særavtaler?
 • Vil vi fortsatt benytte Statens lønnsutvalg (SLU) som tvisteløser?
 • Kan et avtaleskifte føre til mindre innflytelse for de tillitsvalgte?
 • Et avtaleskifte vil medføre mange endringer. Hvordan kan vi sikre lokalt samarbeid, opplæring og kompetanseheving?
 • Hvordan endrer dette Unios lønnspolitikk?
 • Er det usolidarisk av Unio å skifte tariffavtale?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar