torsdag 23. juni 2022

"Stilltiende" ja ved uravstemning

83 prosent av Unios medlemmer i staten stemte ja i uravstemninge, etter at Unio stat kom til enighet med staten om en ramme for årets lønnsoppgjør på 3,84 prosent. Dette er noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. 

Blant Forskerforbundets medlemmer stemte nærmere 88 prosent ja, så det er ingen tvil om medlemmenes mening. Vi er imidlertid litt slappe når det gjelder å aktivt stille oss bak forhandlingsresultatet. Kun 28 prosent av medlemmene avga stemme.

Forskjerforbundets leder Guro Elisabeth Lind skulle gjerne sett at flere hadde stemt.

– Det er et mål for oss at flere medlemmer deltar i uravstemningen. Det er viktig for den norske arbeidslivsmodellen. Men resultatet i år er så tydelig at vi ikke hadde problemer med å endelig vedta meklingsresultatet, sier Lind.

Brevet om at Unio stat har vedtatt meklingsresultatet er oversendt Riksmekleren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar