fredag 3. juni 2022

Tomme kontorlandskap i K2

Khrono har en lengre sak om K2 (Kronstad 2), et bygg som har vært kontroversielt allerede i planleggingsfasen, med såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser — ingen faste arbeidsplasser og ingen kontorer. Denne løsningen gikk man videre med.Det eneste faste de ansatte her har er et lite skap.

Statsbygg peker på pandemien som årsak til at ble lite K2 brukt lite de første to årene, men hevder at bruken nå tar seg opp. Men nå «strømmer studenter og ansatte ved Høgskulen på Vestlandet inn i det som skal være Vestlandets mest moderne undervisningsbygg».

Ifølge tillitsvalgte er det fortsatt ikke så god stemning knyttet til bygget. Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved HVL, Gjert Anders Askevold, mener man har prøvd å gjøre revolusjon på kontorfronten, og så bare «pinglet seg uti det».

— Man legger fram et helt åpent kontorlandskap uten å gi folk opplæring i det. Jeg opplever at dette er veldig mye hvordan man tror det skal være, ikke hvordan det bør være. Jeg syns ikke dette er måten å innrede en arbeidsplass på, sier han.

En viktig tanke bak dette bygget var at det skulle legge til rette for kontakt mellom ansatte og studenter.

— Studentene trives kjempegodt i det bygget. Det fungerer utvilsomt veldig godt som undervisningsbygg. Det har aldri vært der problemet til K2 er, sier tillitsvalgt for NTL og styremedlem ved HVL, Tina Åsgård. HVL.

— Vi opplever at mange kolleger som er vitenskapelig ansatte ikke ønsker å sitte der. De opplever at bygget ikke er egnet for den type arbeid som de holder på med. Man har ikke egentlig satt av kontorer der, bare landskapsarbeidsplasser. Det finnes noen såkalte multirom som man kan booke. De er som regel uten vinduer. Mange bruker dem som kontorer, selv om dette ikke er tanken bak dem.

Én ting vil Åsgård rose K2 for. Bygget har egne sosiale soner for de ansatte, og plass til kjøleskap og vannkoker. Dette er ting som mangler i det gamle bygget, K1.

Åsgård mener imidlertid at det er mer vanskelig for studentene å komme i kontakt med ansatte, ettersom det er free seating, og man trenger spesiell tilgang for å komme inn i ansattarealene.

Hovedverneombud, Karin Bell, mener det gamle bygget, K1 også har noen klare utfordringer som bygg.

— Det er få egne sosiale soner for de ansatte. Vi har andre etasje i kantinen, der det er mange mennesker og mye støy. Tanken bak felles sosiale soner for ansatte og studenter er sikkert god, men som ansatt har vi bruk for å snakke med kolleger uten at studentene skal lytte til samtalene. Vi vil også kunne være privatperson med våre kolleger på jobben. Ikke alltid i jobb-rollen. Dette påvirker nok arbeidsmiljøet i K1.

Leder av Studenttinget ved HVL, Jelle Sebastian Bruin, mener dette er et veldig fint og godt bygg.

— De har laget gode lesesalsplasser og har delte soner. Studenter og ansatte kan se hverandre. De aktivitetsbaserte arbeidsplassene gjør at det er mer bevegelse, og vi møter oftere på ansatte. Mitt inntrykk er at dette fører til mer kontakt, og det er sunt.

Rektor, Gunnar Yttri, sider dette om saken:

«Vi ser at mange av studentene våre er tilbake på campusen i Bergen. Det er positivt og gir kraft til arbeidet vårt med levende campus. Så opplever vi at flere og flere ansatte vender tilbake til arbeidsplassen sin på campus. Det er en utvikling vi er glade for og som vi vil arbeide for å styrke i tiden framover. I den perioden vi er i nå med avslutning av et travelt vårsemester vil det erfaringsvis være mindre ansatte på campusene våre. Vi er fortsatt i en innkjøring av vårt bygg Kronstad 2 og vi høster erfaring med bruken. Så ser vi at noen ting fungerer godt, mens vi må tilpasse og finne gode løsninger rundt andre ting sammen med ansatte og studenter. Det er viktig at vi har gode bygg som legger til rette for gode arbeids- og læringsmiljø».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar