torsdag 18. august 2022

Hvordan formulere lønnskrav

Illustrasjon: Jon Hoem / Dall-e

Det er snart tid for lokale lønnsforhandlinger. Les om lokale lønnsforhandlinger og hvordan du kan gå fram for å få høyere lønn. 

For Unios medlemmer i staten vil det i år foregå litt annerledes siden hele lønnspotten skal fordeles lokalt på arbeidsplassen. Det er dermed opp til arbeidsgiver og fagforeningene å bli enige om hvor mye som skal fordeles likt til alle, om en enkelt stillingsgruppe fortjener en ekstra påskjønnelse, eller om enkeltansatte skal få mer i lønn.

Så hvordan går man fram hvis man ønsker høyere lønn?
Skryt
Erik Dahlgren, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Oslomet, ber folk se tilbake på sin egen innsats de siste par årene. Det holder ikke å bare gjøre en god jobb, innsatsen må ha vært ekstra god, og det må ha betydd noe for arbeidsgiver.

– Jeg tenker at det er viktig å få med seg det som er litt spesielt, tipser Dahlgren.

Han kommer med et eksempel: Hvis studentene har kåret deg til årets underviser, så nevn det.

– Man må altså være villig til å skryte litt?

– Man må absolutt være villig til å skryte.

Sjekk lønnspolitikken
De fleste institusjonene har en omforent lønnspolitikk. Dahlgren ber folk sette seg inn i lønnspolitikken og hvilke kriterier arbeidsgiver og fagforeningene har blitt enige om at skal telle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar