onsdag 26. oktober 2022

Hederspris til Kristin Hinna

Kristin Hinna er tildelt Forskerforbundes hederspris. Her får hun tale og pris fra nestleder Kristian  Mollestad. 

Kristin trådde for alvor inn i manesjen i 2009 da hun ble klubbleder for Høgskulen i Bergen (HiB) sin Klubb for Allmennlærerutdanning. I 2011 ble Kristin hovedtillitsvalgt for lokallaget ved HiB, et verv hun hadde da HSH, HiB og HiSF sonderte terrenget med tanke på fusjon. Kristin var sentral i dialog mellom Forskerforbundets lokallag ved de tre institusjonene, et viktig arbeid frem mot fusjonen i 2017. Kristin ledet videre arbeidet med å gå fra tre lokallag til å bli ett lokallag for Høgskulen på Vestlandet. 

fredag 21. oktober 2022

Forlenga frist: Støtte til humanitære/velgjerande organisasjonar

Bilde: JoHo / Dall-E mini
Du kan framleis foreslå for Lokallagsstyret kva Forskerforbundet skal støtte når det gjeld: humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt. Ved fristen 1. september var det berre sendt inn eit forslag, derfor sender vi ut ei oppfordring no. De kan foreslå humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt, og sende desse til lokallagsstyret ved lokallagsleiar. 

fredag 14. oktober 2022

Seminar om forskningsetikk

Etikken er også hele tiden i utvikling. Her kontrolleres bokser med malariamygg, brukt til et medisinsk eksperiment hvor deltakere fra det australske forsvaret lot seg smitte med malaria.
Foto: Lieutenant R. Keam.
Lisens: Falt i det fri

Medlemsseminar den 6. desember. Seminaret foregår på Zoom.

Både tillitsvalgte og medlemmer kan oppleve situasjoner som omhandler mistanke om brudd på forskningsetiske normer eller god vitenskapelig praksis. Ofte kan det dreie seg om kompliserte saker, hvor skjæringsfeltet mellom f.eks. jus og etikk ikke er opplagt. Vi ser også at nye forskningsetiske dilemmaer oppstår som følge av mål om åpen, transparent og reproduserbar forskning.

Medlemsseminaret er rettet mot medlemmer og tillitsvalgte i Forskerforbundet. Hensikten er å belyse både forskningsetiske retningslinjer og aktuelle forskningsetiske utfordringer.

Meld deg på her. Påmeldingsfrist: 2. desember 2022

torsdag 6. oktober 2022

Medlemsseminar – Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar (ABW) og profesjonsuniversitetet

Foto: fzzxs
Forskerforbundet sitt lokallag ved HVL inviterer medlemer til lunsj til lunsj seminar den 1. til 2. november. Tema kontor: hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar og profesjonsuniversitetet. 

Seminar er og ein mulighet for å bli kjent med dine tillitsvalgte og andre medlemmer på tvers av institusjonen! Vi har fått eit interessant lag av innleiarar til diskusjonen, både frå HVL og forskaren Knut Inge Fostervold som blant anna har forska på kontorløysingar og helse. 

Velkommen til faglege seminar, gode diskusjonar og fellesskap.