fredag 21. oktober 2022

Forlenga frist: Støtte til humanitære/velgjerande organisasjonar

Bilde: JoHo / Dall-E mini
Du kan framleis foreslå for Lokallagsstyret kva Forskerforbundet skal støtte når det gjeld: humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt. Ved fristen 1. september var det berre sendt inn eit forslag, derfor sender vi ut ei oppfordring no. De kan foreslå humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt, og sende desse til lokallagsstyret ved lokallagsleiar. 

Retningslinjene er gitt under.

Støtte til humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt

Forskerforbundet ved HVL ynskjer å støtte opp om verdiane likeverd, solidaritet og fridom samt arbeid for utdanning og for å oppnå globale berekraftsmål. Forskerforbundet ynskjer derfor å være ein aktiv støttespelar til humanitære/velgjerande organisasjonar og prosjekt som støtter opp om dette både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmar i Forskerforbundet ved HVL kan foreslå humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt som Forskerforbundet ved HVL kan støtte. Kvart medlem kan berre sende inn eit forslag pr. år. Forskerforbundet er ein partipolitisk uavhengig fagforeining, partipolitiske organisasjonar kan ikkje verte føreslått. Organisasjonar og prosjekt bør fortrinnsvis ha eit norsk organisasjonskontor.

Forslag med ei kort grunngjeving sendes leiar av lokallaget innan 1. september kvart år. Lokallagstyret handsamar forslaga i eit styremøte om hausten, og vel ut maksimalt tre støtteprosjekt ut i frå budsjettet for inneverande år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar