onsdag 26. oktober 2022

Hederspris til Kristin Hinna

Kristin Hinna er tildelt Forskerforbundes hederspris. Her får hun tale og pris fra nestleder Kristian  Mollestad. 

Kristin trådde for alvor inn i manesjen i 2009 da hun ble klubbleder for Høgskulen i Bergen (HiB) sin Klubb for Allmennlærerutdanning. I 2011 ble Kristin hovedtillitsvalgt for lokallaget ved HiB, et verv hun hadde da HSH, HiB og HiSF sonderte terrenget med tanke på fusjon. Kristin var sentral i dialog mellom Forskerforbundets lokallag ved de tre institusjonene, et viktig arbeid frem mot fusjonen i 2017. Kristin ledet videre arbeidet med å gå fra tre lokallag til å bli ett lokallag for Høgskulen på Vestlandet. 

I en treårs periode var Kristin vararepresentant i Forskerforbundet sitt Hovedstyre – en tydelig stemme for medlemmene nasjonalt og viktig for å profilere lokallaget ved Høgskulen på Vestlandet.

Parallelt med arbeidet som tillitsvalgt ved HiB og HVL har Kristin også vært viktig for Forskerforbundet sin fagpolitiske forening for Lærerutdanning, som styremedlem, nestleder og leder av FFL i en årrekke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar