torsdag 6. oktober 2022

Medlemsseminar – Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar (ABW) og profesjonsuniversitetet

Foto: fzzxs
Forskerforbundet sitt lokallag ved HVL inviterer medlemer til lunsj til lunsj seminar den 1. til 2. november. Tema kontor: hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar og profesjonsuniversitetet. 

Seminar er og ein mulighet for å bli kjent med dine tillitsvalgte og andre medlemmer på tvers av institusjonen! Vi har fått eit interessant lag av innleiarar til diskusjonen, både frå HVL og forskaren Knut Inge Fostervold som blant anna har forska på kontorløysingar og helse. 

Velkommen til faglege seminar, gode diskusjonar og fellesskap.
Tid: 1.-2. november (lønsj til lønsj)
Stad: OPUS XVI Bergen sentrum

Innleiarar:

For påmelding: se epost fra Gjert Anders Askevold og link til påmeldingsskjema. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar