fredag 14. oktober 2022

Seminar om forskningsetikk

Etikken er også hele tiden i utvikling. Her kontrolleres bokser med malariamygg, brukt til et medisinsk eksperiment hvor deltakere fra det australske forsvaret lot seg smitte med malaria.
Foto: Lieutenant R. Keam.
Lisens: Falt i det fri

Medlemsseminar den 6. desember. Seminaret foregår på Zoom.

Både tillitsvalgte og medlemmer kan oppleve situasjoner som omhandler mistanke om brudd på forskningsetiske normer eller god vitenskapelig praksis. Ofte kan det dreie seg om kompliserte saker, hvor skjæringsfeltet mellom f.eks. jus og etikk ikke er opplagt. Vi ser også at nye forskningsetiske dilemmaer oppstår som følge av mål om åpen, transparent og reproduserbar forskning.

Medlemsseminaret er rettet mot medlemmer og tillitsvalgte i Forskerforbundet. Hensikten er å belyse både forskningsetiske retningslinjer og aktuelle forskningsetiske utfordringer.

Meld deg på her. Påmeldingsfrist: 2. desember 2022

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar