tirsdag 29. november 2022

Vervekampanje – Vinn en el-sykkel

I Forskerforbundet nærmer vi oss 25 000 medlemmer, og vil markere dette ved å gi bort to elsykler. Vi trekker to heldige vinnere: Én som melder seg inn frem til vi passerer 25 000, og én verver.

Som medlem får du mange fordeler, som bistand i lønnsforhandlinger, en kanal til å påvirke arbeidsvilkårene på jobben og juridisk bistand hvis du skulle trenge det. Ikke minst er Forskerforbundet er en viktig aktør i norsk forsknings- og utdanningspolitikk.

tirsdag 22. november 2022

Rapportlansering: «Jeg elsker å være forsker, men…

Originalbider: 1 & 2
29. november inviterer Forskerforbundet tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte til webinar om forskeryrkets attraktivitet.

Vi presenterer for første gang en medlemsundersøkelse om hvordan de vitenskapelig ansatte oppfatter sin arbeidshverdag og den akademiske karrieren.

Over 4 400 forskere og vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, instituttsektoren og ved helseforetakene har svart på undersøkelsen.

Funn i rapporten tyder på at forskeryrkets attraktivitet taper terreng og at mange ikke vil anbefale en karriere som forsker. Samtidig framhever både unge og mer etablerte forskere og vitenskapelig ansatte de mange positive sidene ved jobben.

Rapporten bør engasjere alle som er opptatt av framtiden til norsk forskning. Velkommen til webinar!

Påmelding

Medlem i Forskerforbundet? Bruk påmeldingsskjema nederst på denne siden (krever innlogging)

Ikke medlem? Påmeldingsskjema her

mandag 7. november 2022

Seminar om Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar og profesjonsuniversitetet

Tom Skauge holder sitt innlegg. Foto: Trond Brattelid.
Forskerforbundets lokallag arrangerte et seminar med tema Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar (ABW) og profesjonsuniversitetet.

Berekraftig for kven? spurte Tom Skauge i sitt innlegg:
Ansatte som har sine arbeidsplasser i K2 fortalte som sin arbeidshverdag: Shrey Nischal, Hedvig Kristin Rørvik, Eline Skirnisdottir Vik, Håvard Ulstein og Sølvi Marie Risøy .