tirsdag 14. februar 2023

Langtidsplanen for forskning og høyere utdannig

Stortingets Utdannings- og forskningskomité la 7. februar fram sin innstilling til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032. Målet med langtidsplanen er å koordinere forskningspolitikken på tvers av sektorer og bidra til langsiktighet og forutsigbarhet.

Regjeringen peker ut tre overordnede mål for norsk forskning og høyere utdanning i perioden 2023–32: styrket konkurransekraft og innovasjonsevne; miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft; og høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning. 

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind savner imidlertid langsiktighet og forutsigbarhet i Stortingets innstilling.

– Til tross for en helt entydig tilbakemelding fra en samlet sektor, mangler det fortsatt en forpliktende plan for finansiering. Dette kan bli en tiårsplan med mye ambisjoner og lite penger. Det er ikke det norsk forskning trenger, sier Lind.

Les mer på Forskerforbundets nettsider.

mandag 6. februar 2023

Studentmedlemskap i Forskerforbundet lønner seg

Er du student, eller har du barn som studerer? Medlemskap i Forskerforbundet student er en god investering. Her kan du lese mer om hva du er sikret gjennom hele studietiden – for bare 250 kroner.

Medlemskap i Forskerforbundet Student er en utrolig god deal. For 250 kroner får du:
  • En gratis studentpakke med grunnforsikring: Tyveri av mobil, PC, nettbrett – forsikringssum kr 20.000
  • Ulykke – forsikringssum kr 1 mill
  • ID tyveri – forsikringssum kr 25 000
Tilgang til rimelig innboforsikring til kun kr 303,- per år med en forsikringssum på inntil kr 300 000, og andre rimelige forsikringer: Grunnforsikring til kr 1230,- per år, og reiseforsikring i inntil 100 dager.