tirsdag 30. mai 2023

Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NOKUT nå evaluert Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). 

sluttrapporten fra evalueringen skisserer NOKUT tre ulike scenarier for et framtidig NKR:
  1. NKR er et rammeverk for utdanningskvalifikasjoner, utdanningskvalitet og administrasjon av utdanning
  2. rammeverket retter seg først og fremst inn mot å gjøre det relevant for arbeidslivet
  3. går i retning av et kvalifikasjonsrammeverk som retter seg mot, og skal legger til rette for, livslang læring

tirsdag 9. mai 2023

Utlysning av reisestipend for høst 23 og vår 24

Utsnitt av Theodor Kittelsens "Soria Moria"
Se epost fra lokallagsleder

Formål:
Forskerforbundet ved HVL ønsker å bidra til medlemmenes karriereutvikling ved å gi støtte til skriveopphold, hospitering, deltagelse på kurs/konferanser eller lignende. Maks tildeling er inntil 20.000 NOK pr. person, 100.000 NOK totalt.

Kriterier:
  • Stipendet må brukes innen 31/7 2024
  • Det må innen 2 mnd. etter gjennomført reise eller opphold leveres en kort rapport som publiseres på www.ff-hvl.no.
  • Eventuelt også kort muntlig presentasjon av prosjektet på et OU-seminar
  • Søkere som har fått reisestipend tidligere vil ikke bli prioritert

tirsdag 2. mai 2023

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Foto: Norges bank
Unio ble enige med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som innebærer at partene kun forhandler om økonomi. 

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet.

Unios prioritering har hele tiden vært å ivareta interessene til statsansatte med høyere utdanning.

– Unios lønnspolitikk – at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg – vil ligge til grunn for de lokale forhandlingene. Den innebærer også en balanse mellom generelle og individuelle tillegg, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.