tirsdag 30. mai 2023

Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NOKUT nå evaluert Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). 

sluttrapporten fra evalueringen skisserer NOKUT tre ulike scenarier for et framtidig NKR:
  1. NKR er et rammeverk for utdanningskvalifikasjoner, utdanningskvalitet og administrasjon av utdanning
  2. rammeverket retter seg først og fremst inn mot å gjøre det relevant for arbeidslivet
  3. går i retning av et kvalifikasjonsrammeverk som retter seg mot, og skal legger til rette for, livslang læring

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar