tirsdag 16. januar 2024

Fagbokhandel på campus?

Denne saken er for tiden høyaktuell ved HVL, Bergen. Her legges nåværende bokhandel ned, og hva som skjer videre er foreløpig i det blå. Meningene om saken er delte.

Samtidig gjennomfører fagbokhandelen Akademika en undersøkelse hvor de ønsker å nå ansatte ved universiteter og høgskoler. Ved siden av studenter er dette den viktigste kundegruppen for Akademika.

Forskerforbundet oppfordrer aktuelle medlemmer til å delta i undersøkelsen, som finnes her https://surveys.enalyzer.com?pid=4ter6rak&Plattform=FFmandag 15. januar 2024

Tilpassingsavtalen for HVL er revidert

I ny tilpassingsavtale for HVL er det gjort endringar som skal styrka ordningar for medråderett og medverknad ved HVL.

Gjert Anders Askevold, hovudtillitsvald for Forskerforbundet ved HVL, oppfordrar tilsette til å spele inn saker til sine tillitsvalde og engasjere seg i medverknadsmøter.
Modell for medråderett og medverknad i HVL:

Den grøne kolonnen «møtepunkt» viser kvar medråderett og medverknad etter tilpassingsavtalen skal praktiserast. Modellen viser kven som representerer arbeidstakar og arbeidsgjevar på dei ulike nivåa i organisasjonen.