Lokallagsstyre

Slik vil lokallaget ved HVL være organisert frå 1. august 2022

Personar marker med raudt er medlemmar av lokallagsstyret, andre møter på styremøta når det trengst.


Hovudtillitsvalt og leiar 

Gjert-Anders Askevold

Nestleiar Sogn og Fjordane 

Nestleiar Bergen 

Nestleiar Stord - Haugesund 

Sigrid Bøyum

Trond BrattelidOlav Christian Ruus

Vara for Nestleiar SogF 

Vara for Nestleiar Bgo 

Vara for Nestleiar SH 

Tone Jørgensen 

Shrey Nishchal

Irene Waage

 

 

 

Klubbleiar FHS 

Klubbleiar FIN 

Klubbleiar FLKI 

Klubbleiar FØS 

Klubbleiar FA 

Ellen Johanne Svendsbø

Deta Gasser

Terje Myklebust

Lars LeerJan Ove Henriksen

Klubb FHS 

Klubb FIN 

Klubb FLKI 

Klubb FØS 

Klubb FA 

NL: Ragnhild Ihle

NL: Lars Arne Jordanger 

NL: Olav Christian Ruus

NL: Svein Abrahamsen

NL: Hallstein Madsen 

Agnes Fotland

Martin Fodstad Stølen

Ane Bergersen

Pål Berg Svenungsen 

Bente E. R. Hatlevoll 

Knut Magne Aanestad

Carsten Gunnar Helgesen

Kari Olene Oma Rønnes 

Shrey Nishchal 

Svein Bjarne Brandsgård

Åse Renolen

Svein Gunnar Sjøtun

Maria-Rosa R. Doublet 


June Audsdotter Stafsnes

 

 

Kjetil Knaus Fosshagen


Håvard Ulstein

 

Elise Aabel Eriksen