Lokallagsstyre

Slik vil lokallaget ved HVL være organisert frå 1. august 2023

Personar marker med raudt er medlemmar av lokallagsstyret, andre møter på styremøta når det trengst.

Hovudtillitsvalt og leiar

Gjert-Anders Askevold

Nestleiar Sogn og Fjordane

Nestleiar Bergen

Nestleiar Stord - Haugesund

Sigrid Bøyum

Trond Brattelid

Olav Christian Ruus

Vara for Nestleiar SogF

Vara for Nestleiar Bgo

Vara for Nestleiar SH

Tone Jørgensen

Remy Andre Monsen

Irene Waage
Klubbleiar FHS

Klubbleiar FIN

Klubbleiar FLKI

Klubbleiar FØS

Klubbleiar FA

Ellen Johanne Svendsbø

Deta Gasser

Terje Myklebust

Lars Leer

Jan Ove Henriksen

Klubb FHS

Klubb FIN

Klubb FLKI

Klubb FØS

Klubb FA

NL: Åse Renolen

NL: Kyrre Skjerdal

NL: Olav Christian Ruus

NL: Svein Abrahamsen

NL: Hallstein Madsen

Agnes Fotland

Lars Arne Jordanger

Ane Bergersen

Pål Berg Svenungsen

Lise Vik-Haugen

Knut Magne Aanestad

Lars Michael Kristensen

Kari Olene Oma Rønnes

Shrey Nishchal

Svein Bjarne Brandsgård

Linda Thue Lydersen

Svein Gunnar Sjøtun

Maria-Rosa R. Doublet


June Audsdotter Stafsnes

Ragnhild Ihle 


Kjetil Knaus Fosshagen


Elise Aabel EriksenHåvard Ulstein