Klubbstyrene

Se komplett organisasjonskart Forskerforbundet HVL

Klubb FHS
Fakultet for helse- og sosialvitskap

Informasjon kommer

Klubb FIN
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Informasjon kommer

Klubb FLKI
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrettHege Gjerde Sviggum


Hege Gjerde Sviggum er klubbleiar ved FLKI. Ho er førstelektor i kunst og handverk og har undervist på både BLU og GLU sidan 2007.

Hege var hovudtillitsvalt ved HiSF frå 2015 og fram til fusjonen, då gjekk ho over i vervet som nestleiar.

Hege ynskjer at FF skal vere ein viktig bidragsytar i arbeidet med å skape ein god organisasjon der dei tilsette kan trivast og utviklast.
Andrea Eikset

Andrea Eikset er nestleder og arbeider i Bergen ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Hun er nettopp valgt inn i klubbstyret, og ønsker å arbeide for å ivareta medlemmers interesser (og humor)!

Høsten 2013 kom hun til HiB/HVL og har siden dette for det meste arbeidet med matematikkdidaktikk og IKT, samt en del koordineringsarbeid.

For tiden går det mye i forsknings- og utviklingsprosjekter med vekt på realfag, IKT og kompetanseutvikling. Andrea bruker også mye tid på sosiale medier både med og uten faglig innhold.


Christina Løkslett

Christina Løkslett jobber som høgskolelektor i engelsk sosiolingvistikk og fagdidaktikk ved lærerutdanningen ved campus Sogndal.

Hun har jobbet ved HiSF/HVL siden høsten 2013. I perioden 2015-2017 satt hun som styremedlem i lokallaget ved FF ved HiSF, og etter hvert i det utvida storystyret i FF ved HVL, før nytt styre kom på plass våren 2018.

Christina er nå klubbstyremedlem i FLKI-klubben, som representant for campus Sogndal.


Klubb FØS

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap


Kristin Lofthus Hope

Kristin er klubbleiar, og held til i Bergen ved Institutt for økonomi og administrasjon.

Kristin kom til HVL frå ein seniorforskarstilling ved Uni Research Rokkansenteret våren 2017, og arbeider no som fyrsteamanuensis.

Det er organisasjonsstudiar i ei vid forstand som er undervising- og forskingsinteressene.
Hilde Sandhåland

Hilde begynte som stipendiat ved daværende Høyskolen Stord/Haugesund i 2011.

Hun arbeider for tiden som førsteamanuensis på institutt for maritime studier, campus Haugesund. Der underviser hun i sikkerhetsrelaterte fag og forsker på sikkerhetsrelaterte problemstillinger i den maritime industrien.
I tillegg har hun arbeidet med Helse Miljø og Sikkerhet både i bygge- og anleggsnæringen og olje- og gassindustrien.Gunnar Onarheim

Gunnar Onarheim, nær-region Sogn og Fjordane.

Økonomiansvarleg.

Ein høgast mogeleg organisasjonsgrad er vesentleg for å sikra våre rettar som arbeidstakarar, og eit høgt medlemstal for Forskerforbundet er såleis eit viktig bidrag i kampen for høgare lønn, betre arbeidsvilkår og reell medbestemmelse for medlemmene våre i HVL.Klubb TAP
Teknisk administrativt personale