Klubbstyrene

Se komplett organisasjonskart Forskerforbundet HVL

Klubb FIN
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
Deta Gasser 

Deta er klubbleder ved FIN. Hun arbeider som førsteamanuensis på institutt for miljø- og naturvitskap (IMN), campus Sogndal, faggruppe geologi. Som tillitsvalgt på IMN er hun opptatt av at medlemmene i FF får gode arbeidsforhold for undervisning og forskning, og en kontorsituasjon som er egnet for høykonsentrasjonsarbeid.


Øyvind M. Berge

Øyvind er nestleder for klubben ved FIN. Han er førstelektor i arbeidsliv, innovasjon og regional utvikling og arbeider ved Mohnsenteret.

Som tillitsvalgt er Øyvind opptatt av at medlemmene skal ha gode arbeidsforhold – herunder god lønnsutvikling og tilstrekkelig tilgang på egnede arbeidsplasser for høykonsentrasjonsaktivitet (kontor).Gisle Romslo Kleppe 

Gisle arbeider som høgskolelektor på Institutt for data og realfag, campus Haugesund. Han har lang erfaring som hovedtillitsvalgt og nestleder på tidligere FF-HSH hvor han har arbeidet siden 1990.

Gisle er vår tallknuser, er opptatt av lønn og en rimelig, rettferdig fordeling av goder.

Lars Arne Joranger 

Lars Arne er styremedlem i klubben ved FIN. Han er førsteamanuensis i statistikk ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER), der han har vore tilsett sidan 2017.

Som tillitsvald er Lars Arne opptatt av at medlemmane skal ha gode arbeidsforhold for å drive både med forskingsaktivitetar og undervisingsrelatert arbeid.


Carsten Helgesen

Carsten er styremedlem i klubben ved FIN. Han er førsteamanuensis i datafag ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER), der han har vore tilsett sidan 2001.

Som tillitsvald er Carsten opptatt av at medlemmane skal ha gode arbeidsforhold og gode rammer for arbeidet sitt. Han har i alt 10 års erfaring som tidlegare leiar på ulike nivå i HiB, og har som tidlegare tillitsvald hatt fokus på blant anna arbeidsplaner.


Klubb FLKI
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Terje Myklebust (Matematikk) Sogndal (leder) 

Ingjald Pilskog (Naturfag) Bergen (nestleder) 

Maria-Rosa Raphaela Doublet (Norsk) Bergen 

Kari Olene Oma Rønnes (Pedagogikk) Stord 

Ane Bergersen (Samfunnsfag) Sogndal

Olav Christian Ruus (Religion, Livssyn, Etikk) Stord 
Olav Christian sogner til Campus Stord, ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han har bred erfaring med internasjonalisering og komparativ forskning, gjennom sitt arbeid som høgskolelektor. 

På fritiden er Olav Christian en aktiv mann, og har alltid med joggesko på samlinger utenfor campus. Han smitter alle rundt seg med sitt gode humør, og er en engasjert fagforeningsmann. 

Klubb FØS
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap


Kristin Lofthus Hope

Kristin er klubbleiar, og held til i Bergen ved Institutt for økonomi og administrasjon.

Kristin kom til HVL frå ein seniorforskarstilling ved Uni Research Rokkansenteret våren 2017, og arbeider no som fyrsteamanuensis.

Det er organisasjonsstudiar i ei vid forstand som er undervising- og forskingsinteressene.
Hilde Sandhåland

Hilde begynte som stipendiat ved daværende Høyskolen Stord/Haugesund i 2011.

Hun arbeider for tiden som førsteamanuensis på institutt for maritime studier, campus Haugesund. Der underviser hun i sikkerhetsrelaterte fag og forsker på sikkerhetsrelaterte problemstillinger i den maritime industrien.
I tillegg har hun arbeidet med Helse Miljø og Sikkerhet både i bygge- og anleggsnæringen og olje- og gassindustrien.Monika Alvestad Reime
Førsteamanuensis ved institutt for Økonomi og samfunnsvitskap, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Sosionom med doktorgrad i administrasjon – og organisasjonsvitenskap frå Universitetet i Bergen. Underviser ved master i organisasjon og leiing og forskar på ulike tema innanfor velferdstenester og offentleg politikk. Med særleg interesse for barnevern, rus og profesjon.

Jobbar ved campus Sogndal, men underviser mest i Førde og Bergen.Klubb FA
FellesAdministrasjonHallstein Madsen

Hallstein arbeider i dag som seniorrådgiver i Avdeling for Forsking, Internasjonalisering og Innovasjon. Hallstein har vært ansatt i høgskolesektoren siden 1993, og har erfaring både fra faglig- og administrative stillinger.Elise Aabel Eriksen

 


Bente Hatlevoll

Bente Hatlevoll er spesialbibliotekar og klubbstyremedlem. Hun jobber på HVL-biblioteket Campus Sogndal.

Hun har jobbet ved HiSF/HVL siden 1983. Hun har tidligere vert styremedlem i lokallaget ved FF i HiSF, senere plasstillitsvalgt for Fellesadministrasjonen ved HiSF.

I rollen som tillitsvalgt ønsker hun fokus på gode arbeidsforhold, lønn, muligheter for kompetanseheving og medbestemmelse.


Svein Bjarne Brandtsgård


Svein Bjarne Brandtsgård jobber med IT drift ved campus Stord, som bl.a. leder for nettverksgruppa. Han er klubbstyremedlem og i tillegg verneombud for administrasjonen på Stord.

Han begynte i jobb på Stord Lærarhøgskole i 1989 som grafisk designer, blei siden AV-tekniker før han blei med i IT-avdelingen da Høgskolen Stord/Haugesund blei oppretta i 1994.


Jan Ove Henriksen


Arbeider i Stab for virksomhetsstyring og har arbeidssted i Bergen.

Jan Ove har om lag 25-års erfaring fra universitets- og høgskolesektoren. Ble tilsatt på Høgskolen i Bergen (HiB) i 1998, hvor han bla. var økonomidirektør i 15 år. Har tidligere vært styremedlem i lokallaget og plasstillitsvalgt ved HiB. Ble i 2020 valgt inn i Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA).

Er opptatt av at HVL skal ha et inspirerende, støttende og utviklende arbeidsmiljø, med særskilt fokus på kompetanse- og karriereutvikling.


June Audsdotter Stafsnes 

June jobber om universitetsbibliotekar i Førde. Ho begynte i stillinga i 2017, etter mastergrad i informasjonsvitenskap ved Københavns Universitet. I stillinga er June interessert i bindeleddet teknologi, pedagogikk og psykologi. 

June blei klubbstyremedlem i april 2021, og er opptatt av gode arbeidsforhold og lik løn.
Klubb FHS
Fakultet for helse- og sosialvitskap

Ellen J. Svendsbø

Ellen J. Svendsbø er klubbleder og arbeider som førsteamanuensis på Stord, på sykepleierutdanningen, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Hun har vært ansatt siden 2010, og disputerte oktober 2018 ved Karolinska Institutet med doktoravhandlingen som omhandlet det å være pårørende til personer med ulik type demens. Fagforeningsarbeid har alltid vært viktig for henne, og hun snakker gjerne om hvor viktig det er for ALLE arbeidstakere.

På fritiden er hun gjerne på fjellet eller i hallen å spiller volleyball med venner. Tre barn med aktive hverdager i hver sine fritidssysler og en aktiv Labradoodle hund får henne til å lade batteriene mellom arbeidsøktene.