torsdag 2. februar 2017

Første styremøte, lokallag HVL

Første styremøte blir på Gardemoen 10 februar.

På sakskartet står blant annet forslag til styre og arbeidsgruppe i interimfasen, samt et foreløpig arbeidsprogram, budsjettforslag. 

Videre vil en diskutere saker som skal opp på HVLs styremøte, i Haugesund, 15. og 16. februar.