tirsdag 23. mai 2017

Spørsmål før medlemsmøte 6. - 7. juni

På AU 5 mai til sak 11/17 ble vi enige om at vi skulle ha en undesøkelse for å få innspill til hvordan Forskerforbundet kan bli mer synlige i de ulike nærregionene.

Svarfrist 1. juni