torsdag 19. oktober 2017

Kontorlandskap, til skade eller gagn?

Bjørn Arne Øvrebø, NAV Arbeidslivssenter i Hordaland, har skrevet om "Kontorlandskap, til skade eller gagn?" i Norsk forening for arbeidsmedisin tidsskrift Ramazzini #2 2017. Les artikkelen i sin helhet (side 16 til 19), men funn og konklusjon kan oppsummeres slik:

Produktivitet
I kontrollerte studier synes arbeidseffektiviteten for standardiserte oppgaver å falle mellom 2 og 10% [12]. For arbeid som krever selvstendighet, variasjon
i arbeidsoppgavene og konsentrasjon er det vanskeligere å anslå effektivitetstap, men pilotstudier antyder en nedgang på 30% [6,7].

Sykefravær
I en studie av 2403 arbeidstakere i Danmark fant man for kontorlandskap med mer enn 6 arbeidsplasser en økning i gjennomsnittlig antall sykefraværsdager på 60% sammenliknet med cellekontor. Ansatte i 2 – personers kontorer hadde 50% økning av sykefravær, mens det ble notert 36% økning i 3 – 6 personers kontorer [10]. Tilsvarende funn er gjort i andre studier, også for fleksible kontorløsninger [4].

Støy
Støy synes å være et problem for 60% av dem som jobber i kontorlandskap, sammenliknet med 6% i cellekontor. Støy gir tap av konsentrasjon. I en studie i Danmark fant man at hodepine, stress og mindre overskudd ga seg utslag i at 60% av de spurte opplevde nedsatt konsentrasjon, 35% sa de gjorde feil i jobben, mens nær 25% sa at støyen var så sjenerende at de må jobbe overtid for å få ro til å få gjort oppgavene sine [6].

Det å samle en stor, sammensatt arbeidsstokk i en standard åpen løsning kan virke mot sin hensikt.

Eksisterende kunnskap blir ikke brukt 
Kunnskapen som finnes på området i liten grad blir trukket inn ved utformingen av lokaler; ledere baserer seg heller på egne fortolkninger og erfaringer med de ansattes arbeidsmønstre [1].

Konklusjon

Forskningen oppsummert her indikerer at åpne eller delvis åpne kontorlandskapstyper utgjør en helserisiko, spesielt der de utelukkende benyttes for å spare husleie og areal.

Litteraturgjennomgangen tilsier også forsiktighet med åpne kontorlandskap fordi de ansatte ikke klarer å tilpasse seg forholdene slik man har antatt [5].

Det er tydeligvis mange fallgruver i planlegging og under bygging. I stedet for økt kommunikasjon, samhandling og fleksibilitet kan man få negativt stress og dermed irritabilitet og konflikter i arbeidsmiljøene med økt turnover og større fravær som konsekvens.

Via Arkitektur  & Miljøteknologi

fredag 13. oktober 2017

Brev til rektor - Nybygg 2020

Forskerforbundet gjennomførte en felles høring som gikk ut til alle fagforeningene ved HVL sine medlemmer. Resultatet var en lang rekke innspill som går mot såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser. 232 fagorganiserte har gitt sine innspill. Disse innspillene, som gjennomgående går mot aktivitetsbaserte arbeidsplasser, ble vedlagt brevet til rektor.

Innspillene kan sammenfattes slik: Brev til rektor - Nybygg 2020 (Forskerforbundet-HVL)

mandag 9. oktober 2017

Health warning for university staff with clear desks

Fra "Niagara" ved Malmö Högskola (YouTube). Ideene høres bra ut, men viser seg å fungere dårlig i praksis
Jan Petter Myklebust har skrevet om debatten omkring åpne kontorlandskap og aktivitetsbaserte arbeidsplasser i University World News.

Concern over open plan offices is reinforced by the research of Jan Pejtersen of the Danish National Centre for Social Research on the issue of open plan offices and the impact on people’s health.

He told University World News that he would not participate in the Norwegian debate, but forwarded research he has carried out on the issue, involving large surveys of people in multiple-occupancy office space and with control groups in ordinary offices for one person.

The analysis was based on a national survey of Danish inhabitants between 18 and 59 years old where 2,403 employees reported working in offices. The different types of offices were characterised according to the self-reported number of occupants in the space.

The results showed that absence due to illness was significantly related to having a greater number of occupants in the office when adjusting for confounders – influence on the statistics from outside factors.


Kilde: University World News

lørdag 7. oktober 2017

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser gir mindre arbeidsro og lavere effektivitet

«Tidsmessige kontorlokaler i lyse og lette farger» kan i vår tid være menneskefiendtlig – og dessuten motvirke kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen, skriver Svein Egil Omdal i en kommentar:

Omdal viser blant annet til konkrete erfaringer fra Malmö. En sak som også omtales i Universitetsavisa:

Under slagordet slagordet «mötesplats, kommunikation, öppenhet, flexibelt och innovation» ble bygget åpnet. Niagara-bygget kostet 750 millioner svenske kroner å bygge, og er høyskolens nest største. Det rommer to fakulteter, 500 tilsatte og 4500 studenter.

Huset ble kåret til årets bygg i Sverige, og har et aktivitetsbasert konsept, med fleksible plasser og «clean desk». Representanter fra flere norske universiteter og høyskoler dro på synfaring til Sverige for å ta kontorfyrtårnet i nærmere øyensyn. Var det slik de skulle jobbe i fremtiden?

I Malmø var alt protestene havnet på ledelsens bord. Kort tid etter at huset var åpnet, var det tydelig at de tilsatte ikke trivdes. Mange fant ikke arbeidsro i det fleksible og innovative landskapet. De valgte å arbeide hjemme.

Ifølge avisen Sydsvenskan er en ombygging på trappene, skriver På Høyden. To år etter at bygget sto klart, skal det nå bygges om, skriver avisen.«Fleksibilitet» skal fremdeles være institusjonens fane. Men flere vegger kan være på vei opp igjen.

– Vi må ta en gjennomgang av Niagara. Dette er ikke effektivt, sier rektor Kerstin Tham til avisen Sydsvenskan.

En egen arbeidsgruppe skal kartlegge hvordan personalet ønsker å ha lokalene sine. De skal også se på hvordan fremtidige forskningssentre kan vokse fram i lokalene til det nye universitetet.
Hadde ledelsen ved denne kunnskapsbedriften lest det etter hvert overveldende forskningsmaterialet på området, ville de sett at mennesker som ar behov for å konsentrere seg arbeider dårligere i landskap.

søndag 1. oktober 2017

Innspill til Kronstad 2

Kronstad 2 er under utbygging. Det er et viktig prosjekt for trivsel og arbeidsmiljø for alle ansatte ved HVL, campus Bergen,

I disse dager jobbe det med å ferdigstille hvordan bygget skal være. Det er kommet signaler om at ledelsen ønsker aktivitetsbaserte arbeidsplasser (ABA).

Gjennom denne underskriftskampanjen imot aktivitetsbaserte arbeidsplasser ønskes det at ansatte kan gi et signal om hvordan et slik bygg skal utformes.

Tilbakemeldingen vil bli sendt til rektor, styringsgruppa for Kronstad 2 og styret.

Neste møte i brukergruppa er 11 oktober.