fredag 13. oktober 2017

Brev til rektor - Nybygg 2020

Forskerforbundet gjennomførte en felles høring som gikk ut til alle fagforeningene ved HVL sine medlemmer. Resultatet var en lang rekke innspill som går mot såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser. 232 fagorganiserte har gitt sine innspill. Disse innspillene, som gjennomgående går mot aktivitetsbaserte arbeidsplasser, ble vedlagt brevet til rektor.

Innspillene kan sammenfattes slik: Brev til rektor - Nybygg 2020 (Forskerforbundet-HVL)