torsdag 30. november 2017

Åpne landskap fremmer ikke kreativitet og samarbeid

Reduserte kostnader og økt kreativitet er vanlige argumenter for åpne kontorlandskap. Men ifølge svenske psykologforskerne kan det motsatte være tilfelle. 

Aktivitetsbaserte kontorer og flex-kontorer betyr at ansatte ikke har en fast arbeidsplass, men endrer miljøet avhengig av oppgaven de jobber med. Flere universiteter er i ferd med å introdusere slike arbeidsplasser og diskuteres blant annet ved Mälardalens Universitet, Lunds Universitet, Chalmers og Stockholms Universitet.

Tuija Muhonen, professor ved Institutt for bystudier ved Malmö Universitet, har undersøkt hvordan de ansatte opplevde flyttingen til kontorlandskap i det nybygde Niagara-huset. Resultatene viste et klart mønster der flere aspekter, både i det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet, ble oppfattet å være vesentlig verre etter flyttingen enn før. De fleste foretrekker et eget kontor.

 Det var ingen som mente at kreativiteten hadde økt.

– Det är inte lätt att ha spontana samtal eftersom man är rädd att störa andra i den öppna miljön. Man undviker telefonsamtal och istället ökar korrespondensen via e-post, sier Muhonen.

Kilde: Tidningen Curie